Trefniant parcio'r Eisteddfod Genedlaethol yn parhau

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn defnyddio bysiau gwennol rhwng meysydd parcio Mona a'r prif faes unwaith eto ddydd Iau.

Fe wnaeth trefnwyr y Brifwyl newid y system barcio dydd Llun ôl galw trwm ddydd Sul.

Mae pobl wedi bod yn parcio ar Stad Ddiwydiannol ym Mona neu faes Sioe Môn cyn teithio ar fysiau i'r maes.

Ddydd Llun roedd rhai wedi cwyno am oedi hir am fysiau, ond mae llai o oedi wedi bod gweddill yr wythnos.

Mae'r trefniadau ar gyfer deiliaid bathodyn glas yn parhau'r un peth, gyda llefydd parcio yn Ysgol Uwchradd Bodedern a darpariaeth i gludo pobl i'r maes.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol