Cyfarwyddwr Artistig newydd Galeri eisiau mwy o gomedi

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Galeri

Mae Cyfarwyddwr Artistig newydd Galeri eisiau denu mwy o gomedi a gweithgareddau teuluol i'r ganolfan.

Gobaith Nici Beech ydy cynnal nosweithiau comedi mwy rheolaidd.

Mae hefyd eisiau cysylltu gyda thrigolion lleol a'u denu nhw i mewn trwy'r drysau.

"Fyswn i yn licio ymestyn allan i'r gymuned a tynnu nhw fewn achos mae'r adnodd yn Galeri, mae'r adeilad mewn lle bendigedig ac mae o yn lle braf i fod.

"Fyswn i yn licio gweld mwy o bobl yn defnyddio fo. Felly dw i'n gobeithio trefnu mwy o bethau i ddigwydd yn y bar yn ogystal ag yn y theatr."

Ond mae'n cydnabod bod denu cynulleidfa ehangach na'r dosbarth canol i ymddiddori yn y byd celfyddydol yn her.

Gostwng prisiau tocynnau?

"Sut ti yn neud hynna? Dw i ddim yn gwybod eto ond dw i yn barod i drio bob math o betha a dw i yn edrych ymlaen at gydweithio efo pobl gwahanol a gwneud hynny."

Un ffordd i gynnal diddordeb meddai Nici Beech, sydd wedi bod yn gweithio yn y byd teledu ers 1992 , ydy trafod y pwnc iawn sydd yn hygyrch ond hefyd yn heriol.

Mae hefyd yn teimlo bod disgrifiadau cynyrchiadau weithiau ddim yn ddigon clir er mwyn esbonio beth yn union gall y gynulleidfa ddisgwyl.

"Mae pobl isio gwybod beth yn union maen nhw mynd i gael erbyn hyn. Dw i wedi ffindio fo wythnos yma," meddai wrth siarad ar faes yr Eisteddfod.

ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunBydd Galeri yn gallu dangos ffilmiau newydd yn syth yn y dyfodol wrth iddyn nhw adeiladu dwy sinema

"Dw i wedi mynd i rwbath a dydy'r disgrifiad ddim yn deud digon da beth ydy o. A dw i wedi dod i mewn rŵan, goro aros yma am awr a dim hwn o'n i yn gobeithio cael."

O fewn y byd theatr ac Opera mae prisiau gostyngol wedi eu cynnig ar gyfer rhai cynyrchiadau yn y gorffennol.

Dyw Nici Beech ddim yn diystyru gwneud hynny yn Galeri.

"Yn sicr dw i yn credu bod rhai prisiau tocynnau tu allan i gyrraedd pobl a dw i o blaid edrych ar sut fedrwn ni newid hynny ond hefyd yn cydnabod bod cynyrchiadau yn ddrud i'w cynhyrchu.

"Does 'na neb yn cael eu talu ffortiwn i neud nhw. Mae 'na lot o weithio am gariad yn y celfyddydau achos bod pobl isio neud."

Galeri 2

Mis sydd wedi pasio erbyn hyn ers i Nici Beech ddechrau yn ei swydd newydd.

Mae'r trefnydd Gŵyl Arall a nosweithiau 4 a 6 sydd yn cynnig adloniant yng Nghaernarfon, yn cyfaddef ei bod wedi oedi cyn llenwi'r ffurflen gais oherwydd y cyfrifoldeb a'r heriau sydd ynghlwm a'r gwaith.

Atgyfnerthu digwyddiadau sydd wedi eu trefnu yn barod fydd hi tan fis Ionawr am fod y rhaglen yn ei lle yn barod.

disgrifiad o’r llunMae Nici Beech yn gadeirydd Gŵyl Fwyd Caernarfon

Ond mae'n dweud bod rŵan yn gyfnod cyffroes, gyda Galeri 2 wrthi yn cael ei adeiladu, bydd yn golygu dwy sinema a chyfle wedyn i bobl weld ffilmiau sydd wedi eu cyhoeddi yn syth.

Gyda llai o adnoddau o gwmpas a'r esgid yn gwasgu rhannu adnoddau sydd angen wrth edrych i'r dyfodol meddai.

"Dyna ydy fy nghefndir i efo Gŵyl Arall ydy trio gwneud gymaint fedrwn ni efo cyn lleied o adnoddau.

"Dw i yn meddwl bod hwnna wedi bod yn brofiad da at y dyfodol pan mae 'na lai o bres o gwmpas.

"Cydweithio efo pobl, helpu ein gilydd a mwynhau'r celfyddydau efo ein gilydd i'n galluogi ni i neud sens o fyd sydd ddim yn gwneud lot o sens."

Pynciau Cysylltiedig