Dim cyhuddiadau wedi marwolaeth plentyn bum mis oed

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMae'r cwest yn cael ei gynnal yn Llys y Crwner yng Nghaerdydd

Ni fydd cyhuddiadau troseddol yn sgil marwolaeth merch bum mis oed gafodd anafiadau i'w phenglog.

Bu farw Sunaria Hamid-Howells o Bontypridd, Rhondda Cynon Taf, ym mis Rhagfyr 2012.

Clywodd cwest bod y ferch wedi syrthio fwy nac unwaith cyn iddi farw.

Ond dywedodd arbenigwr wrth y cwest ei bod yn annhebygol bod unrhyw un o'r digwyddiadau hynny wedi achosi ei marwolaeth.

Dywedodd y Crwner Christopher Woolley bod Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) wedi dod i'r casgliad nad oedd erlyniad llwyddiannus yn debygol.

Cleisiau a marciau brown

Yn y cwest yng Nghaerdydd, dywedodd y crwner ei fod wedi cyfeirio'r achos at y CPS oherwydd posibilrwydd bod "gwybodaeth newydd" bod "rhywun yn gyfrifol" am "ladd" Sunaria.

Cafodd y ferch ei chludo i Ysbyty Brenhinol Morgannwg ar 30 Rhagfyr 2012 ar ôl iddi fynd yn "llipa" wrth i'w thad, Dilshad Hamid, ei bwydo.

Roedd ganddi gleisiau a marciau brown ar ei bochau, a dangosodd sgan bod anaf i'w phenglog a gwaedu ar yr ymennydd.

Fe gafodd ei symud i Ysbyty Athrofaol Caerdydd ble bu farw ar 31 Rhagfyr.

ffynhonnell y llun, Mick Lobb/Geograph
disgrifiad o’r llunBu farw'r ferch bum mis oed yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd

Yn y cwest, fe wadodd rhieni Sunaria - Mr Hamid a Katherine Howells - eu bod wedi gwneud niwed i'w merch.

Ond fe gyhuddodd y ddau ei gilydd o achosi loes iddi.

Yn ôl profion, roedd anafiadau "hen a newydd" i ben Sunaria - gyda rhai yn debygol o fod yn "anafiadau nad oedd yn ddamweiniol".

Dangosodd prawf post-mortem bod anaf i'r ymennydd wedi digwydd "dim mwy na 48-72 awr cyn ei marwolaeth".

'Rhywun yn gyfrifol'

Dywedodd ewythr Sunaria wrth y cwest bod un o'r ddau riant yn gyfrifol am farwolaeth y "plentyn bach hardd".

"Un ohonoch chi achosodd ei marwolaeth," meddai Michael Howells.

"Y cwestiwn, cyn i ni adael y llys hwn, ydy pwy achosodd ei hanafiadau - mae rhywun yn gyfrifol am hyn."

Mae'r cwest yn parhau.