Heddwas yn 'amddiffyn ei hun' gan afael yng ngwddf dyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google

Mae heddwas sydd wedi'i gyhuddo o ymosod ar garcharor wedi dweud iddo afael yng ngwddf y dyn am ei fod yn credu ei fod ar fin ymosod arno.

Mae'r Cwnstabl James Burns, 55, o Waunfawr yn wynebu tri chyhuddiad o ymosod ar Michael Stanley ym Mhenrhyndeudraeth ar Ebrill y llynedd.

Mae hefyd wedi'i gyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder trwy ddarparu datganiadau ffug yn ddiweddarach am y digwyddiad.

Cafodd heddwas arall oedd wedi'i gyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder mewn cysylltiad â'r digwyddiad ei ganfod yn ddieuog yn gynharach ddydd Mercher ar ôl i'r llys benderfynu nad oedd ganddo achos i'w ateb.

Yn dilyn cais gan yr amddiffyniad, fe wnaeth y Barnwr Huw Rees yn Llys y Goron Caernarfon ddyfarnu nad oedd digon o dystiolaeth i barhau â'r achos yn erbyn y Cwnstabl Robin Humphreys.

'Amddiffyn fy hun'

Dywedodd y Cwnstabl Burns, sydd wedi gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru ers 2003, ei fod wedi delio â Mr Stanley o'r blaen a'i fod yn adnabyddus am fod yn dreisgar tuag at heddweision.

Ar 10 Ebrill 2016 cafodd swyddogion eu galw i ddigwyddiad o ymddygiad gwrth-gymdeithasol ym Mhenrhyndeudraeth.

Wrth i'r ddau gwnstabl geisio rhoi Mr Stanley yng nghefn car heddlu, dywedodd y Cwnstabl Burns bod Mr Stanley wedi dweud wrtho ei fod am ei benio, a'i fod yna wedi ymateb trwy afael yn ei wddf.

"Roeddwn yn teimlo fy mod angen amddiffyn fy hun," meddai.

"Roeddwn yn meddwl fy mod ar fin cael fy mhenio gan Michael Stanley."

'Dim opsiynau arall'

Ar ôl ei gael i gefn y car, fe wnaeth y Cwnstabl Burns chwistrellu Mr Stanley. Dywedodd ei fod wedi gwneud hynny am ei fod yn credu bod Mr Stanley wedi ceisio cicio heddwas arall.

"Fe wnes i ei chwistrellu i geisio diffiwsio'r sefyllfa, i geisio ei dawelu," meddai'r Cwnstabl Burns.

Cytunodd nad oedd hynny wedi gweithio, ac ar ôl i Mr Stanley ddechrau taro yn erbyn ochrau'r car fe wnaeth yr heddwas ei chwistrellu eto, a hynny i geisio ei dawelu.

"Dydw i ddim yn meddwl bod unrhyw opsiynau arall i reoli ei ymddygiad," meddai.

Clywodd y llys bod y cwnstabl wedi teipio datganiad am y digwyddiad ar ddiwedd y diwrnod, ond ei fod wedi newid hwnnw ddiwrnod yn ddiweddarach.

Dywedodd ei fod wedi gwneud hynny am nad oedd yn glir bod Mr Stanley wedi bygwth ymosod arno ar y recordiad o'r digwyddiad, a'i fod eisiau gwneud yn glir yr hyn ddigwyddodd.

Mae'r achos yn erbyn y Cwnstabl Burns yn parhau.

Straeon perthnasol