Chwilio Afon Ebwy wedi adroddiadau fod corff yn y dŵr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cath Carey

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau eu bod yn chwilio Afon Ebwy yng Nghasnewydd wedi adroddiadau gan aelod o'r cyhoedd fod corff wedi ei weld yn y dŵr.

Daw'r chwilio ger Parc Tredegar yn dilyn chwilio cynharach ar lan yr afon.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i yrrwr weld pobl ifanc yn defnyddio dingi yn yr afon ger Basaleg.

Cadarnhaodd yr heddlu fod dingi wedi ei ganfod ar lan yr afon.

ffynhonnell y llun, Cath Carey
disgrifiad o’r llunBu hofrennydd yr heddlu'n rhan o'r chwilio

Tra bo'r heddlu yno, dywedodd y Prif Arolygydd Martin Smith fod aelod o'r cyhoedd wedi dod atyn nhw i ddweud fod corff wedi ei weld ymhellach i lawr yr afon.

Does neb wedi cysylltu gyda'r heddlu i gofnodi bod unrhyw un ar goll, ond mae'r chwilio'n parhau.

Roedd hofrennydd yr heddlu hefyd yn rhan o'r chwilio, yn ogystal â thimau gwylwyr y glannau Penarth a Chasgwent.

Dywedodd llefarydd ar ran gwylwyr y glannau fod eu timau wedi rhoi'r gorau i'r chwilio wrth iddi nosi.