Eisteddfod: Parcio ym Mona ddydd Mercher

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Wedi i'r system bysiau gwennol weithio'n llawer gwell ddydd Mawrth, mae'r Eisteddfod wedi dweud y bydd y trefniant i gludo ymwelwyr yr Eisteddfod i'r maes barhau ddydd Mercher.

Yn sgil glaw trwm dros y penwythnos, fe ddywedodd y trefnwyr wrth bobl am adael eu ceir ar Stad Ddiwydiannol ym Mona neu maes Sioe Môn a chymryd bws gwennol i'r maes.

Fe achosodd y drefn newydd gryn oedi ddydd Llun, gyda rhai'n galw am fwy o fysus i gludo Eisteddfodwyr i'r maes.

Ond ddydd Mawrth roedd y trefniant yn fwy llyfn gyda llai o oedi.

Mae'r Eisteddfod yn parhau i ofyn i bobl i beidio â symud eu ceir ar y maes carafanau oni bai fod rhaid.

'20 o fysus'

Ar raglen Y Post Cyntaf fore Mawrth, dywedodd prif weithredwr yr Eisteddfod fod "o leiaf" 20 o fysus yn gweithredu ddydd Mawrth.

Dywedodd bod "problemau" ynghlwm â chynyddu'r nifer ymhellach.

Disgrifiad o’r llun, Datgelodd Elfed Roberts mewn sgwrs anffurfiol ar y Maes bod Eisteddfodau Meifod ymhlith ei ffefrynnau - dwy Eisteddfod sych ar y cyfan!

Ddydd Llun, fe ymddiheurodd yr Eisteddfod wrth i rai Eisteddfodwyr feirniadu'r trefniadau.

Mewn datganiad ddydd Mawrth, dywedodd llefarydd ar ran y Brifwyl: "Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto yfory (dydd Mercher), gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona unwaith eto.

"Bydd lle i ddeilyddion bathodyn glas yn Ysgol Uwchradd Bodedern, gyda darpariaeth i gludo pobl draw i'r Maes. Bydd stondinwyr yn dilyn y drefn arferol.

"Mae'r system wedi gweithio'n arbennig o dda heddiw, ac rydym yn hyderus y bydd y system yn llwyddiant eto yfory."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol