Ffrae am faner Undeb Ewropeaidd mewn concrit

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Adrian Mason

Mae ffrae wleidyddol wedi tanio wedi i faner yr Undeb Ewropeaidd gael ei gosod mewn concrit ar bromenâd Bae Colwyn.

Mae'r faner ar slab sy'n rhan o Brosiect Glan y Môr gafodd ei ariannu gan arian o'r UE, ond pan welwyd y faner gan gynghorydd Ceidwadol yn y dre' fe gwynodd.

Dywedodd ASE UKIP Cymru, Nathan Gill, ei fod yn "ansensitif" gosod baner yr undeb mewn concrit.

Yn ôl Cyngor Conwy, mae'n ddyletswydd arnyn nhw i gydnabod ffynhonnell yr arian a dalodd am y cynllun yn ôl amodau'r grant.

Bydd y DU yn gadael yr UE ym mis Mawrth 2019 yn dilyn refferendwm 2016.

'Degawdau i ddod'

Cafodd Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn ei ariannu gan £4.5m gan Lywodraeth Cymru a £1.6m o gronfa'r UE.

Dywedodd Mr Gill, sydd hefyd yn AC Annibynnol dros Ogledd Cymru: "Rwy'n deall fod pethau'n rhedeg fel arfer tan i ni adael yr UE yn 2019 - ry'n ni'n dal i dalu i mewn i'r pot ac yn derbyn peth o'n harian yn ôl.

"Ond rwy'n credu fod e'n ansensitif o ran Cyngor Conwy i osod baner yr UE mewn concrit, gyda'r dyddiad 2017, flwyddyn wedi i Gymru - a Chonwy yn benodol - bleidleisio i adael.

"Bydd y faner yn rhan o'r ardal glan y môr am ddegawdau i ddod wedi i ni adael a gwneud llwyddiant mawr o Brexit."

Meddai Adrian Mason, sy'n gynghorydd tref Ceidwadol ym Mae Colwyn: "Rwy'n siomedig ar y sâl fod hwn yn bropaganda i'r UE.

Siomedig

"Pam eu bod yn dewis gwneud hyn nawr, pan ydym ar fin gadael? Mae hynny y tu hwnt i mi."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Conwy fod gan yr awdurdod, wrth dderbyn amodau cyllid o Ewrop ar gyfer y cynllun, ddyletswydd i gydnabod fod Cronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd wedi talu'r arian.

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llŷr Gruffydd: "Waeth pwy dalodd am y cynllun, mae'n deg fod y bobl a roddodd yr arian yn cael cydnabyddiaeth.

"Efallai bydd hyn yn atgoffa pobl o'r hyn y gallwn ni golli wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd."

Pynciau Cysylltiedig