84% o fyfyrwyr Cymru'n fodlon â'u cwrs, medd arolwg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae 84% o fyfyrwyr prifysgolion a cholegau Cymru'n fodlon â'u cyrsiau, medd arolwg.

Roedd tri chwarter myfyrwyr israddedig blwyddyn olaf yn dilyn cyrsiau gan ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru wedi ymateb i'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017.

Mae'r canran yn gyfartal â chanlyniad arolwg drwy weddill gwledydd y Deyrnas Unedig.

Roedd arolwg eleni yn cynnwys cwestiynau newydd a thri maes newydd: cyfleoedd dysgu, y gymuned sy'n dysgu a llais y myfyriwr.

'Rhagori'

Dywedodd yr Athro David Blaney, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: "Rydym yn falch bod lefelau bodlonrwydd cyffredinol yng Nghymru yn parhau'n uchel.

"Mae'r rhan fwyaf o brifysgolion Cymru wedi perfformio yn unol â'u meincnodau neu wedi rhagori arnynt.

"Mae Cymru wedi perfformio'n well na chyfartaledd y DU mewn chwech o'r 11 prif faes thematig - gan gynnwys un o feysydd newydd yr arolwg, Llais y Myfyriwr - ac yr un fath â chyfartaledd y DU mewn dau faes arall."

Pynciau Cysylltiedig