Cyhoeddi enillydd Dysgwr y Flwyddyn nos Fercher

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Bydd enillydd Dysgwr y Flwyddyn yn cael ei gyhoeddi mewn noson gala arbennig yn Neuadd Tre-Ysgawen ger Llangefni nos Fercher.

Cyn hynny am 14:00 bydd cyfle i Eisteddfodwyr gyfarfod y pedwar sydd wedi dod i'r brig ym Maes D.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i unrhyw ddysgwr dros 18 oed, ac yn dathlu cyfraniad dysgwyr Cymraeg i'r iaith a chymunedau.

Y pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yw Hugh Brightwell, Daniela Schlick, Richard Furness and Emma Chappell.

Bydd yr enillydd yn cipio £300 a thlws arbennig, a'r tri arall yn cael £100 yr un a thlws i nodi eu llwyddiant.

Y beirniaid eleni oedd Jenny Pye, R Alun Charles a Nia Roberts ac roedd y tri yn hapus iawn gyda safon y gystadleuaeth.

Bydd y pedwar a ddaeth i'r rownd derfynol hefyd yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i'r cylchgrawn Golwg a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr, a bydd yr enillydd yn cael ei wahodd i fod yn aelod o'r Orsedd.

Y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol:

disgrifiad o’r llunMae Hugh Brightwell y hoff iawn o hanes a diwylliant

Hugh Brightwell - 'Dysgu Cymraeg er mwyn cael bod yn gwrtais'

Mae Mr Brightwell yn byw yn Ellesmere Port ac roedd yn benderfyniad ganddo fe a'i wraig i ddysgu Cymraeg er mwyn bod yn gwrtais pan oeddynt yng Nghymru.

Aeth ati i ddysgu Cymraeg ar-lein ac mewn gwersi ac mae'n hoff iawn o fynychu cyrsiau fel ysgolion haf ac ysgolion undydd.

Dywed ei fod yn awyddus i rannu ei brofiadau gyda dysgwyr eraill gan ei fod yn deall yr heriau maen nhw'n eu hwynebu.

Mae Hugh yn hoff iawn o hanes a diwylliant ac wedi dilyn cyrsiau archaeoleg drwy gyfrwng y Gymraeg.

disgrifiad o’r llunPenderfynodd Daniela Schlick ddysgu Cymraeg ar ôl dod i Gymru ar wyliau

Daniela Schlick - 'Byd newydd'

Daw Daniela Schlick yn wreiddiol o'r Almaen ac fe gwympodd mewn cariad â Chymru wedi dod yma am wyliau. Doedd ganddi ddim dewis, meddai, dim ond dychwelyd a dysgu'r iaith.

Fe symudodd i fyw i Borthaethwy ddwy flynedd yn ôl a chofrestru gyda dosbarth Cymraeg. Mae hi bellach ar gwrs lefel uwch.

"O'm safbwynt a'm mhrofiad i mi allai ddweud unwaith y byddwch yn dechrau dysgu Cymraeg mae'n agor byd cwbl newydd."

disgrifiad o’r llunDywedodd Richard Furniss nad oedd "erioed wedi dod ar draws rhywun fu'n negyddol" tuag ato fel dysgwr

Richard Furniss - 'Dod yn rhan o'm mywyd i'

Mae Mr Furniss yn byw yn Llangefni gyda'i wraig Delyth ac mae wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2005.

Yn wreiddiol dechreuodd ddysgu Gymraeg er mwyn dod o hyd i waith yng Nghymru ond wrth iddo ddod i wybod mwy am Gymru, ei diwylliant a'i hiaith fe ddaeth Cymru yn rhan fawr o'i fywyd.

Fe ddysgodd Mr Furniss Gymraeg drwy gael gwersi ym Mangor a Llangefni a dywedodd bod ei wraig a'i deulu-yng-nghyfraith wedi bod o gymorth mawr.

"Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig egluro i bobl am ddysgu'r iaith ac argyhoeddi nad yw'n broses rhy ofnus a hefyd mae'n bwysig dweud fod pobl wastad yna i gefnogi."

disgrifiad o’r llunMae dau fab Emma Chappell, Deion and Guto, yn siarad Cymraeg

Emma Chappell - 'Wedi newid fy mywyd'

Cafodd Emma Chappell ei geni yng Nghaergrawnt a'i magu yn Royston, sir Henffordd ond mae hi bellach yn byw yn Neiniolen, Gwynedd.

Sylweddolodd bod y Gymraeg yn bwysig iawn i Arwel, ei chymar, ac felly cyn symud i Gymru aeth ati i ddod o hyd i ddosbarth nos yn Warrington cyn symud i Gymru.

"Mae'r manteision o ddysgu Cymraeg yn bellgyrhaeddol," meddai, "yn enwedig i bobol sydd â phlant. Mae e wir wedi newid fy mywyd i ac wedi bod o fantais fawr i'r teulu."

Ddydd Iau bydd enillydd cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn cael ei anrhydeddu ar lwyfan y pafiliwn.

Pynciau Cysylltiedig