Cwest i farwolaeth mewn archfarchnad yng Nghaernarfon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae cwest wedi clywed sut y bu i ddynes oedrannus farw ychydig ddyddiau wedi iddi gael ei tharo gan ddrysau awtomatig archfarchnad yng Ngwynedd.

Roedd Nesta Thomas, 87 oed, o Gaernarfon, yn gadael archfarchnad Morrisons, Caernarfon gydag aelodau ei theulu ar 11 Chwefror 2016 pan agorodd y drysau.

Dywedodd ei merch Christine wrth y cwest yng Nghaernarfon fod y drysau wedi cau "a'i gwthio'n galed".

Fe ddisgynnodd Mrs Thomas gan daro bar metel ger y drws. Fe wrthododd derbyn gais am ambiwlans ac fe aeth adref. Cafodd ei harchwilio gan feddyg yn ddiweddarach.

Y diwrnod canlynol fe gafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ar ôl iddi gwyno am boen yn ei chefn. Fe wnaeth meddygon ddarganfod fod un o esgyrn ei chefn wedi ei dorri.

Ond gan iddi ddweud ei bod wedi bod yn dioddef o haint ar y fron, fe wnaeth y meddygon ganolbwyntio ar roi triniaeth i'r cyflwr hwn yn gyntaf.

Bu farw Mrs Thomas ar 19 Chwefror.

Ceulad gwaed

Dywedodd Dr Mark Lord, oedd yn gyfrifol am yr archwiliad post mortem, nad oedd wedi darganfod unrhyw dystiolaeth o haint ar y fron. Ond fe ddaeth o hyd i ddarnau o geulad gwaed, allai fod wedi cael ei gamgymryd am haint ar y fron.

Daeth i'r casgliad ei bod wedi marw o emboledd ar yr ysgyfaint, o achos thrombosis dwfn y gwythiennau, o ganlyniad i doriad asgwrn.

Dywedodd ei bod wedi disgyn a bod hyn wedi achosi iddi fethu a symud, ac roedd y diffyg symud yma wedi achosi'r thrombosis.

"Os na fyddai wedi methu â symud, ni fyddai wedi cael y ceuladau," meddai.

Daeth y Crwner Dewi Pritchard Jones i'r casgliad fod y farwolaeth yn un damweiniol. Mae Morrisons wedi newid y drysau ers y digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Morrisons: "Rydym yn drist iawn o glywed am farwolaeth Mrs Thomas, ac yn cydymdeimlo gyda'i theulu."

Pynciau Cysylltiedig