Rhybudd am lifogydd yn dilyn glaw trwm ar draws Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Y Swyddfa Dywydd

Mae rhybudd melyn am dywydd garw mewn grym ar draws Cymru, gyda rhybudd y gall glaw trwm achosi llifogydd mewn rhai mannau.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y bydd cawodydd o Fôr Iwerddon yn troi'n drwm a tharanllyd dros Gymru ddydd Mawrth, yn enwedig yn y prynhawn.

Gallai rhai ardaloedd weld llifogydd, ac mae gyrwyr wedi'u rhybuddio i wynebu oedi wrth deithio.

Fe all hyd at 20mm o law ddisgyn o fewn awr mewn rhai mannau, a hyd at 30mm dros gyfnod o dair awr.

Mae'r rhybudd mewn grym hyd at 23:55 nos Fawrth.

Pynciau Cysylltiedig