Nôl ar y bocs

Published

A hithau'n ganol haf mae nifer o gyfresi teledu yn cael eu hail-ddangos wrth i'r comisiynwyr gadw eu danteithion gweledol newydd yn ddiogel tan fis Medi a thu hwnt.

Yn ogystal ag edrych ymlaen at raglenni newydd gwreiddiol ac adloniadol mae rhai'n hiraethu am rhai o berlau'r gorffennol.

Y llynedd fe gynhaliodd Cymru Fyw arolwg cyflym 'anwyddonol' ar y cyfryngau cymdeithasol i weld pa gyfresi y byddai'r Cymry yn hoff o'u gweld unwaith eto. Dyma rai o'r awgrymiadau:

image captionY Brodyr Gregory neu'r 'Brodyr Bach'

Brodyr Bach

Doedd neb yn saff rhag triciau'r ddau frawd yma. Mae'n wyrth bod neb wedi colli eu limpyn yn llwyr, pan oedden nhw'n rhedeg ymlaen i ddatgelu i'r truan ar ddiwedd y rhaglen ei fod wedi ei "ddal gan y Brodyr Bach"!

image copyrightS4C

Emyn Roc a Rôl

Fel mae'r teitl yn lled awgrymu, hynt a helynt pedwar o aelodau grŵp pop o'r gogledd oedd stori ganolog y ddrama gyfres hon gafodd ei dangos gynta' yn 2004/05.

"Mae wedi ei lleoli ym Mangor yn niwedd y 70au a dechrau'r 80au: amser a lleoliad perffaith i mi," meddai Anwen Jones, un o ffyddloniaid y gyfres.

image copyrightAntena

Bacha Hi O'Ma

Fuoch chi yn chwilio am ddêt ar y sioe hon o'r 90au. Fuasech chi yn falch o weld Alwyn Siôn a'r darpar gariadon yn ôl ar y sgrîn ta 'no lighty no likey' ydy hi erbyn hyn?

image captionJabas a'i ffrindiau

Jabas

Yn seileidig ar nofel Penri Jones mae'r gyfres yn dilyn hanes Jabas Jones a'i ffrindiau yn ystod gwyliau'r haf ym Mhen Llŷn. Aeth Owain Gwilym a oedd yn chwarae'r brif ran yn ei flaen i gyflwyno rhaglenni ar Radio Cymru. Fe gawsom ni glywed hanes aelodau eraill y cast mewn rhifyn arbennig o Lle aeth Pawb?ar S4C.

Mae 'na alw gan rai am gyfres newydd o'r gyfres hon hefyd oedd yn ail-greu lluniau o'r gorffennol gan ddod â'r unigolion oedd yn y llun gwreiddiol yn ôl at ei gilydd.

Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan

Hysh a wei! Roedd 'na dipyn o gefnogaeth i'r ddau gymeriad lliwgar yma. Mae 'na ambell i 'hen stejar' am weld y gyfres Teliffant yn ôl hefyd ble y gwelson ni antics Syr Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan y Twmffat Twp am y tro cyntaf ar y sgrîn fach.

Y llynedd roedd sioe lwyfan Theatr Bara Caws yn seiliedig ar y ddau gymeriad yn boblogaidd iawn. Mae'n amlwg bod 'na awch am fwy o slepjans!

image captionDelyth Hâf yn dioddef 'creisys' arall yn 'Tydi Bywyd yn Boen'

Tydi Bywyd yn Boen

Roedd bywyd Delyth Hâf yn gymhleth ac yn llawn tyndra ar ddiwedd yr 80au. Aeth ymlaen i fod yn gymhleth ac yn llawn tyndra tra yn y coleg, gyda 'Tydi Coleg yn Grêt' yn fuan wedyn.

C'mon Midffîld

Doedd dim posib llunio rhestr o'r fath heb gynnwys y gyfres eiconig am hynt a helynt tîm pêl-droed Bryncoch. Mae hi'n anodd credu bod y gyfres ola' wedi ei darlledu nôl yn 1994.

Roedd Nia Davies a Catrin Formosa ymhlith y rhai gysylltodd gyda Cymru Fyw i ddweud y bydden nhw'n hoffi gweld cyfres newydd. Mae S4C o bryd i'w gilydd yn ail ddarlledu rhai o'r penodau mwyaf cofiadwy.

Y llynedd mi fuodd Cymru Fyw mewn trafodaethau dwys efo clwb Bryncoch er mwyn i'r llumanwr athrylithgar Mr Wali Tomos ymuno gyda ni fel sylwebydd ar gyfer anturiaethau Cymru yn Euro 2016.

Mae Wali yn dal i fynnu na fyddai'r 'dyn glo' a'r 'ogia wedi cael cymaint o lwyddiant heb ei 'dic-tacs' amserol o!

media captionWali yn annog tîm Cymru cyn y gêm agoriadol yn Euro 2016

a'r cyfresi eraill gafodd eu crybwyll...

  • Torri Gwynt - Rhaglen llawn sgetshys di-chwaeth gyda Dewi Pws ac 'actorion rhâd eraill' yn gwneud i gynulleidfa cynnar S4C chwerthin yn eu dwble!
  • Pobl y Chyff - Roedd y ddau Frank yn gwneud eu gorau i geisio siarad Cymraeg all the way yn y rhaglenni 'Swigs' o Eisteddfodau'r 90au. Tra roedden nhw yn gwneud eu gorau i ddysgu'r iaith eu hunain roedden nhw yn trosglwyddo rhan o'u gwybodaeth i eraill fel cyflwynydd Radio 1, Gary Davies. Dyn ni ddim yn meddwl ei fod o wedi mentro siarad Cymraeg wedyn! Meirion Davies, sydd bellach yn un o benaethiaid Gwasg Gomer, a Rhys Ifans oedd y ddau tu ôl i'r ddau Frank. Rhywun yn gwybod be' 'di hanes Rhys?

Pa gyfres hoffech chi ei gweld yn ôl ar y bocs? Rhowch wybod i ni ar ein cyfrif Twitter neu ar ein tudalen Facebook. Neu ebostiwch cymrufyw@bbc.co.uk.