Eisteddfod: Trefniant parcio yn parhau ddydd Mawrth

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae gofyn i bobl barcio ar Stad Ddiwydiannol Mona a dal bws i'r faes yr Eisteddfod

Mae bysiau gwennol yn parhau i gludo ymwelwyr yr Eisteddfod i'r maes ddydd Mawrth.

Fe achosodd y drefn newydd gryn oedi ddydd Llun, gyda rhai'n galw am fwy o fysus i gludo Eisteddfodwyr i'r maes.

Mae'r Eisteddfod yn parhau i ofyn i bobl i beidio â symud eu ceir ar y maes carafanau oni bai fod rhaid.

'20 o fysus'

Ar raglen Y Post Cyntaf fore Mawrth, dywedodd prif weithredwr yr Eisteddfod y bydd "o leiaf" 20 o fysus yn gweithredu ddydd Mawrth.

Yn ôl Elfed Roberts, 17 oedd ar waith am y rhan fwyaf o ddydd Llun, gyda'r nifer yn codi i 20 tuag at ddiwedd y prynhawn.

Dywedodd bod "problemau" ynghlwm â chynyddu'r nifer ymhellach.

"Mae rhaid cael y gyrwyr ar y bysus, rhaid i amser y gyrwyr yna gael ei rannu rhwng 7:00 y bore a diwedd y cyngerdd ola' gyda'r nos, achos dim ond hyn a hyn o oriau mae'r gyrwyr yn cael ei weithio mewn dydd."

disgrifiadElfed Roberts: Y sefyllfa wedi "glaw anhygoel" dydd Sul

Ddydd Llun, fe wnaeth yr Eisteddfod ymddiheuro wrth i rai Eisteddfodwyr feirniadu'r trefniadau.

Wrth drafod pryderon i bobl anabl gyrraedd y brif fynedfa, dywedodd Elfed Roberts bod y llwybr wedi symud heddiw er mwyn gwella'r daith i bobl anabl.

Pan ofynnwyd a fyddai cael mynedfa uniongyrchol o'r brif ffordd yn opsiwn, dywedodd: "Ma' siŵr bod o'n bosib, ond hyn a hyn 'dach chi'n gallu 'neud.

"Os oes pedwar neu bump mynedfa mae'n rhaid i chi reoli nhw, ac mae'n rhaid i'r mynedfeydd yna wedyn fynd i rwla, felly mae'n eithaf cymhleth.

"Dwi'n siŵr yn eistedd yn y stiwdio fan hyn mae'n edrych yn beth hawdd iawn, ond 'sa chi allan 'efo ni ar y maes o 06:00 y bore ella 'sa'n neud lles i rai o'ch gohebwyr chi."

disgrifiad o’r llunMae rhannau o'r maes a'r maes parcio wedi eu heffeithio gan y glaw trwm

Mae rhai stondinwyr wedi lleisio eu hanfodlonrwydd wrth BBC Cymru Fyw am gyflwr cyffredinol y maes.

Wrth ymateb i gwynion y stondinwyr ddydd Llun, dywedodd llefarydd bod y trefnwyr yn "gobeithio" y bydd y sefyllfa'n well erbyn dydd Mawrth.

Dywedodd y llefarydd: "'Dan ni'n gweithio arno fo. Byddwch yn amyneddgar, 'da ni'n trio'n gorau, a mi fyddwn ni'n gosod mwy o bethau."

Straeon perthnasol