Cyhoeddi enw plentyn fu farw mewn gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd
Pearl Melody BlackFfynhonnell y llun, Llun teulu

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw plentyn o Ferthyr Tudful fu farw mewn damwain gyda char oedd heb yrrwr ynddo.

Roedd Pearl Melody Black yn un oed.

Bu farw wedi i'r cerbyd, oedd wedi ei barcio yn Heolgerrig, lithro i lawr allt a tharo wal.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Pearl mai hi oedd "pob un seren ymhob un awyr".

Mae'r heddlu'n ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd yn ystod y ddamwain.

Teyrnged

Dywedodd y teulu: "Roedd hi mor ddisglair â'r sêr, a phan yr oedd yn edrych arnoch chi gyda'i llygaid fe fyddai'n toddi eich calon.

"Hi oedd y perl gochaf yn y môr a'r felodi felysaf gafodd ei hysgrifennu erioed.

"Hi oedd y ddawnswraig orau ac mae hi wedi gadael gofod anferth yn ein calonnau - fe fydd y byd yn lle tywyllach hebddi. Hi oedd y rheswm pam yr oeddem yn byw."

Fe ddioddefodd brawd Pearl fan anafiadau hefyd yn ystod y digwyddiad.