Sports Direct yn ymddiheuro am 'gamddealltwriaeth' iaith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r BBC yn deall y cafodd yr arwyddion eu gosod yn siop y cwmni ym Mangor

Mae cwmni Sports Direct wedi ymddiheuro am arwyddion sy'n ymddangos eu bod wedi gwahardd staff rhag siarad unrhyw iaith ar wahân i Saesneg.

Mae'r BBC yn deall fod yr arwyddion wedi cael eu gosod yn eu siop ym Mangor, yn dweud y dylai staff siarad yn Saesneg yn unig am resymau iechyd a diogelwch.

Dywedodd y cwmni mewn datganiad mai "camddealltwriaeth" oedd y sefyllfa, a'i fod wedi gyrru'r polisi iaith i'w holl siopau ar draws y DU.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi dweud ei bod yn ymchwilio i weld os oes unrhyw reolau iaith wedi'u torri.

'Hollol annerbyniol'

Disgrifiad o’r llun, Mae'n debyg bod yr arwydd wedi ymddangos yr wythnos ddiwethaf

Cafodd yr arwydd yn y siop ym Mangor ei rannu ar wefannau cymdeithasol, a dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Alun Davies ei fod yn "hollol annerbyniol" a bod gan bobl hawl i siarad Cymraeg.

Ychwanegodd yr AC lleol, Siân Gwenllian, bod y polisi yn "gwahaniaethu" mewn ardal ble mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg.

Yn ôl Sports Direct doedd dim bwriad i gyfyngu ar y defnydd o'r Gymraeg, a byddan nhw'n adolygu geiriad yr arwydd.

"Saesneg yw'r iaith fwyaf cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio gan ein staff amlieithyddol ac oherwydd hynny, yw'r un sydd yn fwyaf tebygol o gael ei ddeall gan bawb," meddai'r cwmni mewn datganiad.

"Rydyn ni'n fusnes rhyngwladol ac yn llawn gefnogi'r defnydd o ieithoedd lleol. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw gamddealltwriaeth neu ofid y mae'r arwydd wedi'i achosi."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol