Brexit 'yn creu ansicrwydd' i fenthyciadau banciau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Gallai ansicrwydd Brexit atal banciau rhag benthyg i gynlluniau hirdymor yng Nghymru, yn ôl arbenigwr.

Rhybuddiodd gyn-brif weithredwr Cymdeithas Adeiladu'r Principality, Graeme Yorston, y gallai cwmnïau ddioddef wrth i fanciau geisio lleihau risgiau o ran benthyca.

Dywedodd y Trysorlys y byddai Brexit yn cryfhau "perthnasau ariannol gyda gwledydd sydd ddim yn rhan o'r UE".

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod yn gweithio'n agos gyda busnesau'r wlad.

Dywedodd Mr Yorston, os yw banciau yn ceisio arbed arian oherwydd y diffyg eglurder am y dyfodol, y gallan nhw osgoi gwneud penderfyniadau hirdymor fel buddsoddi mewn busnesau.

Fe wnaeth adroddiad diweddar ym mhapur newydd y Financial Times awgrymu y byddai Brexit yn cynyddu costau banciau hyd at 4%.

disgrifiad o’r llunRoedd Graeme Yorston yn brif weithredwr y Principality am bum mlynedd

Ond ychwanegodd Mr Yorston y gallai banciau groesawu Brexit am fod rhai yn gweld gormod o reoleiddio yn yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd llefarydd o'r Trysorlys bod "economi'r DU, wrth ei wraidd yn gryf", ond na fyddan nhw'n bod yn hunanfodlon.

"Rydyn ni'n benderfynol o roi sicrwydd i fusnesau, banciau a chartrefi i'n helpu i wneud Brexit yn llwyddiant," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei bod yn "gweithio'n agos gyda busnesau o bob maint ac o bob sector ers refferendwm Brexit".

"Trwy'r gwaith yma rydyn ni wedi darganfod rhai o'r prif faterion sy'n wynebu cwmnïau, y cyfleoedd posib a'r heriau ddaw o Brexit," meddai.

Pynciau Cysylltiedig