Symud maes parcio'r Eisteddfod dros dro ddydd Llun

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae'r Eisteddfod wedi penderfynu symud maes parcio'r ŵyl dros dro yn sgil tywydd gwael ym Modedern.

Fore Llun, fe fydd gofyn i ymwelwyr adael eu ceir ym maes parcio Sioe Môn ym Mona a chymryd bws gwennol i'r Maes.

Yn ôl yr Eisteddfod, bydd y drefn newydd ar waith "am gyfnod ddydd Llun" er mwyn "arbed y tir" o gwmpas y safle parcio presennol.

Ond mae'r trefniadau parcio gwreiddiol yn dal mewn grym ar gyfer y Gymanfa Ganu ar y Maes nos Sul. Mae'r Gymanfa wedi cael ei gohirio am hanner awr oherwydd y tywydd gwael.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r gwynt a'r glaw wedi taro'r Maes a'r maes parcio
Disgrifiad o’r llun, Y polyn yn y cefndir yn cael ei ddal i lawr oherwydd nerth y gwynt

Mae maes parcio Sioe Môn wedi'i leoli oddi ar gyffordd chwech yr A55, ychydig i'r de-ddwyrain o Faes yr Eisteddfod.

Mewn datganiad, dywedodd yr Eisteddfod bod "arwyddion eisoes mewn lle i arwain teithwyr i'r maes parcio dros dro" a'u bod yn "gofyn i bob teithiwr eu defnyddio".

Dywedodd yr Eisteddfod mai mesur dros dro ydy symud y maes parcio, fel bod y safle parcio ger y Maes mewn cyflwr iawn ar gyfer canol a diwedd yr wythnos.

Pynciau Cysylltiedig