Grant o £300,000 i hybu taith fferi yn Sir Gâr

  • Cyhoeddwyd
Croesi aber y Tywi yn 1905Ffynhonnell y llun, Casgliad y Werin Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Croesi aber y Tywi yn 1905

Mae cynlluniau i adfywio croesiad fferi yn Sir Gaerfyrddin wedi derbyn hwb ariannol o £300,000.

Mae'r grant gan Gronfa Cymunedau'r Arfordir wedi ei roi i grŵp sy'n dymuno adfer y gwasanaeth fferi rhwng Glanyfferi a Llansteffan.

Yn ystod y 19eg Ganrif a dechrau'r 20fed Ganrif roedd y croesiad yn boblogaidd gan dwristiaid o dde Cymru, yn enwedig yn ystod pythefnos o wyliau'r glowyr.

Daeth i ben yn yr 1950au ac felly roedd yn rhaid teithio 18 milltir gan nad oedd modd croesi.

Pum swydd

Bydd y grant yn caniatáu i'r grŵp adeiladu fferi gydag olwynion tebyg i awyren ac felly ni fydd angen glanfa.

I ddechrau bydd yn hwylio bob dydd am wyth mis a hanner y flwyddyn, ond y bwriad yn y pen draw yw hwylio gydol y flwyddyn.

Bydd y prosiect yn creu pum swydd a'r gobaith yw y bydd y fferi yn dechrau ar ei thaith y flwyddyn nesaf.

Ffynhonnell y llun, Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Traeth Glanyfferi i gyfeiriad Llansteffan

Daeth y syniad ar gyfer adfer y gwasanaeth gan Kenton Morgan - cyn-athro ym Mhrifysgol Lerpwl.

Cyn i'r cynllun gael yr arian dywedodd: "Ry'n yn gwybod fod 400,000 o bobl yn ymweld â thraeth Cefn Sidan bob blwyddyn a degau o filoedd yn ymweld â chastell Llansteffan, castell Glanyfferi a Thalacharn.

"Petai'r cynllun yn cael sêl bendith bydd y cynllun ei hun yn denu twristiaid."