Dynes wedi disgyn yn Eryri

Helicopter Image copyright Tîm Achub Llanberis

Mae menyw yn cael triniaeth yn yr ysbyty wedi iddi gwympo yn Eryri brynhawn Sadwrn.

Cafodd tîm achub mynydd Llanberis ei alw i lwybr Pyg - sef un o'r llwybrau mwyaf heriol i gyrraedd Yr Wyddfa - ychydig cyn 17:00.

Oherwydd natur anaf y gerddwraig bu'n rhaid galw ar wylwyr y glannau i fynd â'r ddynes mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd Bangor.

Yn gynharach ddydd Sadwrn bu'n rhaid achub dyn oedd wedi mynd i drafferthion ar gefn Crib Goch.