Cyngor yr Eisteddfod eisiau 'mwy o groestoriad'

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae Cyngor yr Eisteddfod wedi cynyddu ei presenoldeb ar y Maes eleni er mwyn ceisio denu "mwy o groestoriad" o aelodau.

Mae hynny'n cynnwys cynnal stondin am y tro cynta' "o fewn co' byw".

Y cyngor yw'r corff sy'n gyfrifol am gyfeiriad cyffredinol y Brifwyl, gan gynnwys newidiadau fel caniatáu alcohol ar y Maes.

Mae'r Cyngor hefyd yn ail-lansio Loteri'r Eisteddfod, oedd gynt yn cael ei hyrwyddo dan yr enw Hapnod.

'Cefnogaeth hirdymor i'r Steddfod'

Dywedodd Heledd Fychan o Gyngor yr Eisteddfod bod y corff yn "awyddus i gael mwy o groestoriad o aelodau ar Gyngor a Llys yr Eisteddfod" a bod cael stondin yn rhan o hynny.

"Yma i gefnogi gwaith y staff ydan ni'r wythnos yma... yn y gobaith bod 'na fwy o bobl o bob oed, o ledled Cymru a chefndiroedd gwahanol yn dod yn rhan o'r Steddfod."

Dywedodd bod hynny'n rhan - ynghyd â'r ochr ariannol - o ofalu am y "gefnogaeth hirdymor i'r Steddfod".

Mae gêm hapchwarae y Steddfod yn cael ei hail-lansio dan yr enw Loteri'r Eisteddfod, a hynny er mwyn cael "brand amlwg".

Dywedodd Ms Fychan mai £250 fydd y wobr ar y cychwyn, ond y gallai godi i £1,000 os yw nifer y cystadleuwyr hefyd yn cynyddu.

Pynciau Cysylltiedig