Lluniau'r Steddfod: Dydd Sul // Sunday's picture round-up from the Eisteddfod

Cyhoeddwyd

Y lluniau gorau o ail ddiwrnod Eisteddfod Ynys Môn. Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

All the best pictures from the second day of the National Eisteddfod. You can watch live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Disgrifiad o’r llun,
Cilio rhag y gwynt a'r glaw // Heading to the pavilion for some shelter
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Pafiliwn yn lle perffaith i gadw'n gynnes ac yn glyd - yn enwedig i'r un bach yma // An early taste of Eisteddfod traditions for this little one
Disgrifiad o’r llun,
Perfformiad o'r galon gan Gwion Morris Jones yn Oedfa'r Bore // A heartfelt performance from singer Gwion Morris Jones at the morning service
Disgrifiad o’r llun,
Prif neges Yr Oedfa oedd pwysigrwydd brawdoliaeth a chariad dyn tuag at ei gyd-ddyn // The message in the morning service was the importance of brotherhood and love
Disgrifiad o’r llun,
'Peidiwch labelu pobl' - dyna neges y bregeth gan Esgob Tyddewi Joanna Penberthy yn Oedfa'r Eisteddfod fore Sul // Wales's first woman bishop, Joanna Penberthy, Bishop of St David's, celebrated diversity in her sermon at the morning service on Sunday
Disgrifiad o’r llun,
Heledd Cynwal, un o gyflwynwyr Rhaglen y Dydd ar S4C, ac Iwan John mewn hwyliau da er gwaetha'r tywydd garw // Television presenters Heledd Cynwal and Iwan John keep their spirits up
Disgrifiad o’r llun,
Gwlad yr Hwiangerddi oedd thema Pasiant Meithrin Môn eleni // The children's pageant took us to the land of lullabies
Disgrifiad o’r llun,
Gwylio'r rhieni yn gwylio'u plant. Ydych chi'n nabod y dyn sy'n rhoi'i dafod allan? // Proud parents at the children's pageant
Disgrifiad o’r llun,
Dyna Mam draw fan'na! //A cheeky wave for Mum's camera!
Disgrifiad o’r llun,
Plant bach cylchoedd Meithrin Môn yn serennu ar lwyfan y Pafiliwn // The Eisteddfod's stars of the future?
Disgrifiad o’r llun,
Dwylo i fyny os ydych chi'n aelod o gôr Ieuenctid Môn // Hands up for the Ynys Môn youth choir
Disgrifiad o’r llun,
Meagan Jones o Gaernarfon yn cystadlu yn y ddawns greadigol gyfoes unigol // Meagan Jones, from Caernarfon, makes her mark in the creative dance competition
Disgrifiad o’r llun,
Trefnodd mudiad 'Clera' sesiwn werin anffurfiol i gerddorion o bob lefel o brofiad yn y Tŷ Gwerin heddiw // An informal get-together for folk musicians at the Tŷ Gwerin
Disgrifiad o’r llun,
Unig yw bywyd telynores pan fod angen symud offeryn // It's not easy getting from one place to another when you've got to wheel a harp along too

Straeon perthnasol