Ymchwiliad wedi i fenyw farw mewn tân

Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal wedi i ddynes farw mewn tân yn Ninbych.

Dywed Heddlu'r Gogledd bod dau arall wedi cael eu trin am effeithiau anadlu mwg yn dilyn y tân ym Mhen-y-graig, Dinbych ddydd Sadwrn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw toc cyn 15:30.

Mae ymchwiliad ar y gweill rhwng yr heddlu a'r gwasnaethau tân. Mae perthnasau agosaf y ddynes a fu farw wedi cael gwybod.