Damwain angheuol M4: Plismyn yn dilyn car

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe achosodd y ddamwain dagfeydd traffig ar yr M4

Mae ymchwiliad wedi dechrau ar ôl i ddyn farw mewn damwain car ger Caerdydd wrth iddo gael ei ddilyn gan yr heddlu ar yr M4. Roedd swyddogion yn ceisio atal y car pan darodd mewn i gerbyd arall.

Yn ôl adroddiadau roedd Heddlu'r De yn dilyn y car Ford Focus coch oddeutu 18:00 nos Sadwrn. Funudau cyn y gwrthdrawiad cafodd dyfais 'stinger' ei gosod ar draws y lôn i geisio stopio car.

Yn fuan wedyn, fe wrthdarodd y car â Landrover Freelander rhwng cyffyrdd 30 a 32 o'r M4 i gyfeiriad y dwyrain.

Bu farw gyrrwr y car Ford focus yn y ddamwain. Roedd e'n dod o Gaerloyw. Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu wedi dechrau ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd.

Dywed yr heddlu na chafodd gyrrwr y Landrover anafiadau difrifol.

Ar un adeg roedd yr M4 ar gau i'r ddau gyfeiriad gan achosi tagfeydd traffig difrifol ond mae'r M4 bellach ar agor.