Cronfa leol Môn yn torri record casglu arian

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae cronfa leol Eisteddfod Ynys Môn wedi torri'r record am gyfanswm yr arian sydd wedi ei gasglu gan apêl leol.

Bellach, mae Môn wedi hel £412,000, sy'n trechu record Eisteddfod Sir Gâr yn 2014.

Mae'r cyfanswm yn chwalu'r nod gafodd ei osod ar gyfer y brifwyl eleni, sef £325,000.

Daeth 15,831 drwy'r giatiau ddydd Sadwrn - y nifer mwya' ar ddiwrnod cyntaf y Brifwyl ers 2013.

'Hwb arbennig'

Cafodd yr arian ei godi gan 28 o bwyllgorau apêl cymunedol ar draws yr ynys, ynghyd â mentrau fel apêl i gyfrannu £20 y mis am 20 mis.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, bod y newydd yn "hwb arbennig i'r coffrau ar ddechrau'r wythnos yma ym Modedern."

Mae'r Eisteddfod yn dweud bod peth o'r arian ychwanegol eisoes wedi ei fuddsoddi yn y gweithgareddau sydd ar y Maes yn ystod yr wythnos a bod angen "diolch i bobl Môn" am hynny.

Fe fydd cyfanswm terfynol yr arian gafodd ei gasglu yn lleol yn cael ei ddatgelu yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol