Miloedd yn Abertawe i ddathlu 20 mlynedd ers Twin Town

Rhys Williams
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Daeth miloedd i weld y ffilm yn Abertawe

Daeth bron i 3,000 o ffans Twin Town ynghyd yn Abertawe nos Iau i ddathlu 20 mlynedd ers rhyddhau'r ffilm.

Cafodd y ffilm gomedi dywyll - sydd wedi'i lleoli a'i ffilmio yn y ddinas - ei dangos ar sgrin fawr ym Mharc Singleton.

Roedd cast Twin Town yn cynnwys Rhys Ifans, Llŷr Evans, Dougray Scott, Keith Allen a Huw Ceredig.

Daeth rhai o aelodau'r cast draw i'r darllediad i nodi carreg filltir y ffilm sydd, yn ôl un llenor, yn "cyffwrdd ar ysbryd y ddinas".

Disgrifiad o’r llun, Daeth rhai o aelodau cast y ffilm, gan gynnwys Sue Roderick a William Thomas, draw i Barc Singleton

Mae'r comedi yn dilyn hynt a helynt meibion Fatty Lewis, gyda Rhys Ifans yn chwarae Jeremy a'i frawd Llŷr Evans yn actio rhan ei frawd, Julian.

Dywedodd Sue Roderick, wnaeth chwarae rhan Sue Cartwright yn y ffilm: "Mae yna awyrgylch da iawn yma ac rydan ni'n edrych ymlaen.

"Mae 'di bod yn 20 mlynedd ac mae o dal yr un mor boblogaidd ag erioed sy'n ffantastig o beth, ac mae'r gefnogaeth wedi bod yn wych dros y blynyddoedd."

Disgrifiad, Atgofion William Thomas am chwarae rhan Bryn Cartwright

Yn ôl William Thomas, oedd yn portreadu ei gŵr, Bryn Cartwright, roedd Twin Town yn rhan bwysig o'i yrfa.

"Mae Twin Town yn uchafbwynt yn bendant yn fy ngyrfa i", meddai. "Y peth gorau fi wedi 'neud actually.

"Mae'r atgofion yn hyfryd iawn o weithio ar y ffilm a'r effaith mae'n cael ar bobl. Ac fel chi'n gweld heno mae'n llond dop yma."

'Cyffwrdd ar ysbryd y ddinas'

Yn ôl yr awdur a'r dramodydd Manon Eames, sy'n byw yn Abertawe, mae Twin Town yn adlewyrchiad o ysbryd arbennig y ddinas.

"Mae hiwmor Abertawe yn unigryw. Mae 'na gymeriadau - credwch neu beidio - sy'n debyg iawn i rai o'r cymeriadau yn y ffilm.

"Efallai bod rhai yn fwy eithafol yn y ffilm ond ma' fe'n wir. Ac mae pobl yn licio gweld adolygiad o'u bywyd nhw.

Disgrifiad o’r llun, Roedd carafan debyg i'r un sy'n gartre' i Fatty Lewis a'i deulu yn y ffilm i'w gweld ym Mharc Singleton

"Hefyd dwi'n meddwl bod pobl Abertawe yn teimlo eu bod nhw wedi eu hanghofio. Mae 'na lot o broblemau cymdeithasol yma. Rydan ni'n dlawd iawn i gymharu ag - er enghraifft - Caerdydd, a hyd yn oed Caerfyrddin i raddau.

"A dwi'n credu bod pobl yn gwerthfawrogi bod pobl wedi rhoi sylw iddyn nhw.

"Wrth gwrs, dyw e ddim yn PR arbennig i'r ddinas, ond mae e i raddau achos bod yr hiwmor mor grêt ac mae fe'n cyffwrdd ar ysbryd y ddinas hefyd mewn lot o ffyrdd."

Mae 'na gynlluniau i ddechrau ar ffilmio dilyniant i Twin Town yn y gwanwyn, gyda chyfarwyddwr y ffilm Kevin Allen yn cadarnhau y bydd Rhys Ifans a Llŷr Evans yn dychwelyd fel y brodyr Lewis.

Ond fydd y ffilm hon ddim yn cael ei lleoli yn Abertawe, ond yn Llanelli.

Pynciau Cysylltiedig