Eisteddfod Genedlaethol: Angen parhau i esblygu a gwella

  • Cyhoeddwyd
Arwydd eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwirfoddolwyr a gweithwyr yr Eisteddfod wedi bod yn brysur yn gosod y maes gan gynnwys yr arwydd yma sydd wedi dod yn rhan annatod o'r wŷl erbyn hyn

Mae Trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dweud bod hi'n bwysig esblygu a gwella'r hyn sydd ar gael yn yr Ŵyl, gan gadw llygad ar sut mae hi'n tyfu yn y dyfodol.

Eleni mae dros 1,000 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar y maes yn Ynys Môn.

Ac yn ôl Elen Elis cadw golwg ar y sefyllfa yw'r ateb i wneud yn siwr nad yw'n mynd yn rhy fawr.

"'Da ni mond yn gallu gweithredu'r hyn da ni yn gallu cynnal. Yr holl amserlenni 'ma a'r platfformau gwahanol 'da ni yn datblygu, wel 16 aelod o staff sydd gan y 'Steddfod," meddai.

"Oes ma gennon ni lwyth o wirfoddolwyr a mae gennon ni staff yn dod adeg y 'Steddfod i helpu a phethau felly. Ond mae'r ffaith bod ni yn staff bach mewn ffordd yn gallu cadw rheolaeth ar y peth hefyd.

"Da ni jest yn goro bod yn ddoeth o ran be da ni yn neud.

"Felly os ydy rhywbeth yn datblygu, os oes 'na fwy o weithgareddau yn dod, falle bod ni yn goro edrych ar be sy'n mynd. Felna ma rhywbeth yn datblygu."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Elen Elis yn dweud bod pobl Ynys Môn wedi bod yn groesawgar iawn ac ystod o oedran wedi ymwneud gyda'r wŷl eleni

Dyw hi ddim yn pryderu bod yr amrywiaeth o weithgareddau a'r ardaloedd ar y maes yn tynnu oddi ar y cystadlu chwaith, gan ddweud bod y cystadlu yn "rhan annatod o'r steddfod" ond bod hi'n bwysig cynnig rhywbeth i bawb a rhoi llwyfan i'r holl bartneriaid a mudiadau sydd yn dod i'r maes.

"Mae'r cystadlu yn holl bwysig ond mae'r stwff erill yn bwysig hefyd. Felly cael y balans. Oce mae 'na lot o bethau yn digwydd a falle bod rhywun methu mynd i weld bob peth am fod 'na amserlenni efo llwyth o gynnwys.

"Ond beth sydd yn braf mewn gŵyl ydy bod chi yn gallu mynd, trefnu eich amserlen eich hun a chael tipyn bach o bopeth.

"Neu os chi jest isio mynd i weld y cystadlu, ewch i mewn ac eistedd a mwynhau."

Cyflwr y cae

Er y ddwy flynedd o baratoi ar gyfer y 'steddfod ym Modedern does 'na neb yn gallu gwneud dim am y tywydd.

Ond mae yna draciau a cherrig wedi eu gosod o gwmpas y maes a threfniadau yn eu lle os bydd hi'n dywydd garw meddai'r trefnydd.

"O'n i yn sbïo allan gynna ac mae'r tir, y cae ei hun yn amsugno'r dŵr ac yn mynd yn gyflym. Ma 'na elfen o wynt yn sychu fo hefyd.

"Felly mae 'na 'patches' bach yma a thraw ond mae o yn edrych yn iawn, edrych yn grêt," meddai wrth siarad gyda Cymru Fyw ddydd Iau.

"Os oes yna unrhyw broblem, mae tîm y maes yn mynd ati, mae gennon ni gerrig,' da ni yn gallu rhoi cerrig ar ei ben o a phethau felly, jest yr elfen dechnegol sydd yn sicrhau bod ni yn gwneud y gorau posib gan ystyried bod ni'n methu rheoli'r tywydd a bod ni mewn cae."

Y newidiadau tro yma

Ymhlith yr elfennau newydd eleni mae'r ogof wrth ymyl Caffi Maes B sydd yn dangos gigs Maes B a sesiynau yn y pafiliwn gyda'r deunydd wedi'u ffilmio yn 360 gradd.

Bydd y Pentref Llên ychydig yn wahanol hefyd gyda'r babell Lên wedi ei harddu er mwyn creu ymdeimlad o fod yn "fwy agos ati", Llwyfan Llannerch sydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau anffurfiol a bar jin am y tro cyntaf.

"Fydd 'na deimlad o gymdeithas yn yr ardal. Dw i'n edrych ymlaen i weld sut mae hwnna yn datblygu trwy'r wythnos ac yn hapus iawn i gael adborth ar hynny," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Eisteddfod wedi cydweithio gyda bwrdd twristaidd Ynys Môn er mwyn rhoi gwybod i bobl am yr atyniadau sydd ar yr ynys

Erbyn hyn mae popeth ar gael i eisteddfotwyr ar y maes yn cynnwys bar a llefydd bwyta fel nad oes raid i neb adael y lle. Ond ydi hyn yn gwneud yr Eisteddfod yn fwy ynysig ac yn amddifadu yr ardal o fusnes? Nac ydi yn ôl Elen Elis.

Mae'r gweithgareddau ynghlwm â chodi arian yn y gymuned cyn wythnos y steddfod yn golygu bydd Ynys Môn yn elwa yn ehangach meddai.

Ymweld â'r ynys eto

"Wythnos y steddfod wrth gwrs ein blaenoriaeth ni ydy yr Eisteddfod ei hun a dyna lle da ni yn ffocysu pethau ond yn y gymuned wedyn da ni wedi dros y ddwy flynedd yn datblygu perthynas.

"Mae Cymdeithas Yr Iaith yn dod ac maen na ddigwyddiadau yn fana, mae na sioe theatr yn digwydd yn Ysgol Bodedern tu allan i'r maes.

"Mae 'na bethau yn digwydd ac mae 'na gyfle i bobl fynd allan. 'Da ni wedi bod yn gweithio efo bwrdd twristaidd Ynys Môn a 'da ni wedi bod yn trafod ac yn creu gwybodaeth o ran denu pobl o du allan i'r ardal.

"Ac wrth gwrs y gobaith ydy wrth i ni fod yma a mynd bod pobl yn dod 'nôl i'r ardal i weld."