Ailagor pont yn Ninas Mawddwy wedi pryderon diogelwch

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae pont gerdded Dol Bont yn cysylltu nifer o lwybrau eraill yn yr ardal

Mae pont gafodd ei chau am ddwy flynedd oherwydd pryderon diogelwch wedi cael ei hailgodi, ac fe fydd yn cael ei hailagor yn swyddogol ddydd Gwener.

Roedd pryderon am yr effaith y byddai cau pont gerdded Dol Bont yn Ninas Mawddwy, Gwynedd, yn ei gael ar dwristiaeth yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd John Pughe Roberts bod 1,200 o ddefnyddwyr yn croesi'r bont bob mis ar gyfartaledd.

disgrifiad o’r llunRoedd cyflwr pont Dol Bont wedi gwaethygu yn dilyn tywydd garw cyn ei chau yn 2015

"Mae hi mor bwysig am ei bod yn cysylltu gyda chymaint o lwybrau cerdded eraill," meddai Mr Pughe Roberts.

Talwyd am y bont newydd gydag arian gan Gyngor Gwynedd, y cyngor cymuned lleol ac asiantaethau eraill.

Ychwanegodd Mr Pughe Roberts: "Mae twristiaeth wedi dod yn rhan mor bwysig o'r economi mewn ardaloedd gwledig, ac mae'n rhaid gwneud yn siŵr fod yr isadeiledd yn ei le pan maen nhw'n dod yma."

Yn ogystal ag agor y bont newydd, fe fydd ymgynghoriad ar wella llwybrau cerdded eraill yn yr ardal yn cael ei lansio ddydd Gwener.

Straeon perthnasol