Mwy o fyfyrwyr bydwreigiaeth yng Nghymru nag erioed

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae cyfarwyddwr Coleg Brenhinol Bydwragedd Cymru yn dweud bod rhaglenni teledu poblogaidd wedi rhoi hwb i nifer y ceisiadau am lefydd hyfforddi

Bydd nifer y bydwragedd yng Nghymru yn cyrraedd ei lefel uchaf wrth i nifer y llefydd i fyfyrwyr y pwnc gynyddu o 40% ym mis Medi.

Roedd pryderon y byddai prinder bydwragedd yn y dyfodol wrth i nifer fawr agosáu at ymddeoliad tua'r un pryd.

Ond dywedodd Helen Rogers, cyfarwyddwr Coleg Brenhinol Bydwragedd Cymru, fod rhaglenni teledu fel One Born Every Minute wedi cynyddu'r galw am lefydd hyfforddi.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd nifer y myfyrwyr newydd yn record.

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunYn ôl Helen Rogers, mae nifer y bydwragedd wedi amrywio yn y gorffennol

Ym mis Medi bydd 134 o fyfyrwyr yn dechrau cwrs hyfforddi wedi i'r llywodraeth gomisiynu cynnydd o 40% mewn llefydd fel rhan o becyn gwerth £95m i hybu recriwtio o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Ers 2013, mae nifer y bydwragedd sy'n gweithio i'r GIG yng Nghymru wedi cynyddu'n raddol, gan gyrraedd 1,333 ym Medi 2016.

Ond mae nifer y llefydd hyfforddi wedi aros yr un fath ers dechrau blwyddyn academaidd 2014, gyda 93 o lefydd ar gael i Gymru gyfan.

Derbyniodd Prifysgol Caerdydd 712 o geisiadau am 38 lle ar gwrs bydwreigiaeth i ddechrau ym Medi 2017, ac fe gafodd Prifysgol Abertawe 504 cais am 33 o lefydd yno.

Paratoi at y cynnydd

Er bod bwrsari i fyfyrwyr bydwreigiaeth wedi cael ei ddiddymu yn Lloegr, bydd yn parhau yng Nghymru tan o leia' 2019 cyn belled eu bod yn aros yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso.

Dywedodd Helen Rogers mai'r hyn sy'n bwysig nawr yn sicrhau bod lleoliadau'n barod am y cynnydd, a bod niferoedd yn cael eu cadw dros y blynyddoedd i ddod.

"Mae niferoedd wedi mynd i fyny ac i lawr yn y gorffennol," meddai. "A hyd yn oed os oes lot o fyfyrwyr mae'n rhoi straen ar y gwasanaeth gan fod angen mentoriaid a lleoliadau iddyn nhw.

"Os ydyn ni'n cynyddu'r nifer mewn ffordd gynaliadwy, mae hynny'n wych, ac ry'n ni'n dangos ein bod angen y bydwragedd yma ac angen cadw'r nifer yn uchel."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol