Agor cwest i farwolaeth hofrennydd pump o'r un teulu

  • Cyhoeddwyd
Kevin a Ruth Burke, Donald a Sharon Burke a Barry BurkeFfynhonnell y llun, Lluniau teulu
Disgrifiad o’r llun,
Kevin a Ruth Burke (chwith), Donald a Sharon Burke (dde uchod) a Barry Burke

Cafodd cwest ei agor a'i ohirio ddydd Iau i farwolaeth pum aelod o'r un teulu fu farw mewn damwain hofrennydd yn Eryri yn gynharach eleni.

Lladdwyd tri brawd a gwragedd dau ohonyn nhw pan blymiodd eu hofrennydd i'r ddaear ym mynyddoedd y Rhinogau ym mis Mawrth, 2017.

Roedd Kevin a Ruth Burke (56 a 49 oed), Donald a Sharon Burke (55 a 48 oed) a Barry Burke (51) ar eu ffordd i Ddulyn o'u cartrefi yn ardal Milton Keynes.

Dechreuodd y chwilio amdanyn nhw pan fethon nhw â chyrraedd Iwerddon ar 29 Mawrth.

Daeth y gwasanaethau brys o hyd i'w cyrff a gweddillion yr hofrennydd yn agos i Drawsfynydd.

Cyn gohirio fe glywodd y cwest fod y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr (AAIB) yn dal i gynnal ymchwiliad i'r hyn ddigwyddodd, ac y gallai gymryd hyd at flwyddyn iddyn nhw gwblhau eu hadroddiad.

Cafodd y cwest ei ohirio gan grwner gogledd orllewin Cymru, Dewi Pritchard Jones, tan y bydd yr adroddiad yn barod.