Rhybudd i dorf y Sioe Frenhinol am haint o laeth amrwd

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun,
Mae dosbarthu llaeth amrwd yn erbyn y gyfraith yn Yr Alban

Mae pobl fu'n yfed llaeth amrwd o fferm yng Ngheredigion wedi cael rhybudd i fod yn wyliadwrus wedi i achosion o haint campylobacter ddod i'r amlwg.

Roedd y llaeth heb ei basteureiddio o fferm Penlan y Môr yng Ngheinewydd ar werth yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ar y dydd Mercher, 26 Gorffennaf.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Chyngor Ceredigion yn ymchwilio i bedwar achos o'r haint sy'n gysylltiedig â llaeth o Benlan y Môr.

Yn y pedwar achos fe gafodd y llaeth ei brynu ym Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar ôl 1 Mehefin.

Achos cyffredin dolur rhydd

Mae campylobacter cael ei amlygu gyda symptomau o ddolur rhydd, cyfog, crampiau stumog a thymheredd uchel.

Dyma achos mwyaf cyffredin bacteria sy'n achosi dolur rhydd yng Nghymru, ac mae ICC yn cofnodi rhwng 3,000-4,000 o achosion o'r haint yng Nghymru bob blwyddyn.

Mae'r awdurdodau'n cynghori unrhyw sy'n diodde' fel hyn ar ôl yfed llaeth o Benlan y Môr i ffonio Cyngor Ceredigion ac i daflu unrhyw laeth sy'n weddill i'r sbwriel.

Disgrifiad o’r llun,
Gall bacteria Campylobacter arwain at gymhlethdodau mwy difrifol

Dywedodd Dr Brendan Mason, Ymgynghorydd Rheoli Heintiau gyda ICC: "Os ydych wedi yfed llaeth heb ei basteureiddio o fferm Penlan y Môr ar unrhyw adeg ers 1 Mehefin, gan gynnwys yn y Sioe Frenhinol ar 26 Gorffennaf, ac yn diodde' symptomau o heintio Campylobacter, yna rydym am glywed ganddoch chi.

"Mae'n haint annifyr iawn, ac mae cymhlethdodau mwy difrifol yn gallu datblygu.

"Fel gydag unrhyw haint dolur rhydd arall, mae golchi dwylo ar ôl defnyddio'r toiled a chyn paratoi neu fwyta bwyd yn bwysig iawn, ac fe ddylai unrhyw un sy'n poeni am symptomau gael cyngor meddygol.

"Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa."

Mae dosbarthu llaeth heb ei basteureiddio yn erbyn y gyfraith yn Yr Alban a nifer o wledydd eraill gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Dylai unrhyw un wedi diodde' ar ôl yfed llaeth o fferm Penlan y Môr ffonio Cyngor Ceredigion yn syth ar 01545 572105.

Pynciau Cysylltiedig