Cau cilfannau yn y Bannau i atal pobl rhag cael rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ruth Sharville/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Mae cronfa Llwyn Onn llai na phum milltir o Ferthyr Tudful

Mae cilfannau parcio ym Mannau Brycheiniog wedi eu cau i'r cyhoedd er mwyn atal pobl rhag cael rhyw yn eu ceir yno.

Mae Dŵr Cymru wedi gosod blociau concrid ger cronfa ddŵr Llwyn Onn i atal pob rhag parcio.

Ond mae rhai cerddwyr yn anfodlon fod y blociau'n rhwystr iddyn nhw.

Dywedodd Dŵr Cymru eu bod wedi cael eu gosod wedi "nifer o gwynion gan y cyhoedd am ymddygiad gwrthgymdeithasol".

'Dwyn mwynhad pawb arall'

Dywedodd Sandra Davies o gymdeithas Cerddwyr Cwm Merthyr wrth BBC Radio 2 bod nifer ddim yn gwybod am y rhwystrau newydd.

"Dwi'n cydymdeimlo â'r trigolion ond mae'r bobl yma wedi dwyn mwynhad pawb arall," meddai.

Awgrymodd y gallai Dŵr Cymru fod wedi gosod rhwystr gwahanol, fyddai'n atal ymwelwyr yn y nos ond yn gadael i yrwyr barcio yno yn ystod y dydd.

Ffynhonnell y llun, Google

Dywedodd Dŵr Cymru y bydd un o'r meysydd parcio ger Llwyn Onn ar agor yn ystod y dydd, a bod llefydd eraill i barcio yn yr ardal.

Ychwanegodd llefarydd bod y cwmni wrthi'n gwella mynediad i'r gronfa i gerddwyr.

Ond dywedodd Ms Davies y byddai'r rhai sy'n cael rhyw yn eu ceir mewn meysydd parcio wedyn yn symud i feysydd parcio eraill, a'i bod am godi'r mater gyda phencadlys Y Cerddwyr.

Pynciau Cysylltiedig