Pa mor barod fyddech chi i dorri eich dillad?

Mari Grug
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Ceredigion dros y penwythnos

Fe fydd prosiect sydd wedi ei ysbrydoli gan gwiltwyr teithiol y 18fed ganrif yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Ceredigion dros y penwythnos.

Yn y cyfnod yma, mi fyddai cwiltwyr yn ymweld â theuluoedd er mwyn creu cwiltiau clytwaith o hen ddillad, cadachau a sachau.

Nod prosiect 'Dwy Gwilt-wraig ar Daith' yw cysylltu pobl trwy straeon eu dillad.

Yn y pen draw bydd clytwaith o ddillad bobl y byd yn cael ei bwytho at ei gilydd, ac hyd yma, mae 300 o bobl yn yr UDA wedi cyfrannu.

Mae'r sioe deithiol yn cael ei rhedeg gan Joanna Wright a Lenka Clayton.

Ystyried y dillad

Dywedodd Joanna Wright: "Mae'r prosiect yn gofyn i bobl ystyried gwerth y dillad maen nhw'n ei wisgo. Pwy greodd y dilledyn, ble cafodd y dilledyn ei wneud?

"Mae pobl yn hoffi rhannu straeon, a ni wedi clywed hanes annisgwyl am y dillad wrth i ni eistedd yno'n pwytho.

"Roedd stori anhygoel o'r 60au gan ddynes o Mazuri. Roedd hi'n dal record y byd am godi pwysau ac roedd hanes y dillad yna a'i pharodrwydd i gyfrannu'r darn yna o hanes yn rhyfeddol."

disgrifiad o’r llunJoanna Wright, un o'r pwythwyr

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn cael ei hagor yn swyddogol fis nesaf.

Yn 2014, daeth cadarnhad o fuddsoddiad gwerth £3m gan Gyngor Ceredigion er mwyn ailddatblygu'r safle.

Mae 'Dwy Gwiltwraig ar daith' yn un o'r prosiectau cyntaf i ymweld â'r adeilad newydd.

Maen rhan o'r ymdrech i ddenu mwy o ymwelwyr i'r amgueddfa.

Dywedodd Carrie Canham, Curadur yr Amgueddfa: "Dyma gyfle gwych i bawb gyfrannu at ddarn o gelfyddyd.

"Yn ogystal â chyfrannu darn o ddefnydd, mae pob cyfranogwr yn cyfrannu stori, sylw neu sylwadau ynghylch y dilledyn, ac mae'r casgliad o straeon yn cynyddu ar-lein wrth i'r cwilt ei hun dyfu."

Bydd sioe deithiol 'Dwy Gwiltwraig ar Daith' yn Amgueddfa Ceredigion ar 4 a 5 Awst.