AC Plaid Cymru yn ymddiheuro am dorri côd ymddygiad

Published

Mae Neil McEvoy wedi ymddiheuro am drafod ymgyrch etholiadau lleol ei blaid mewn cynhadledd i'r wasg yn adeilad y Senedd.

Dyw ACau ddim i fod i ddefnyddio cyfleusterau'r Cynulliad ar gyfer ymgyrchu pleidiol.

Ond ym mis Mawrth fe wnaeth AC Canol De Cymru drafod yr ymgyrch mewn cynhadledd yn un o ystafelloedd briffio'r Cynulliad.

Mae Mr McEvoy bellach wedi cydnabod ei fod wedi torri'r côd ymddygiad wrth wneud hynny.

'Heb ddilyn y rheolau'

Mae pwyllgor safonau'r Cynulliad wedi argymell y dylai Mr McEvoy gael cerydd swyddogol am y digwyddiad.

Daw hynny yn dilyn ymchwiliad gan y comisiynydd safonau, Syr Roderick Evans a ddywedodd fod AC Plaid Cymru wedi "methu â dilyn" y rheolau "wrth beidio â chyfyngu ei ddefnydd o ystafell briffio'r wasg ar 14 Mawrth i'w waith fel Aelod Cynulliad".

Cafodd y gynhadledd i'r wasg ei chynnal yn ystod cyfnod pan oedd Mr McEvoy wedi'i wahardd o grŵp Plaid Cymru.

Mewn datganiad i'r pwyllgor safonau dywedodd Mr McEvoy ei fod wedi dosbarthu copïau o ddogfen yn y gynhadledd oedd yn cynnwys saith polisi perthnasol ar gyfer yr etholiadau lleol, gan ddweud eu bod hefyd yn berthnasol i'w waharddiad.

Ychwanegodd: "Doedd hyn ddim yn briodol. Rydw i'n derbyn fod hynny wedi torri'r côd ymddygiad."

Cafodd Neil McEvoy ei ethol yn Aelod Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 2016.

Cyn hynny roedd yn gynghorydd yn ardal Tyllgoed yng Nghaerdydd, ac fe gafodd ei ailethol i'r rôl honno yn yr etholiadau lleol eleni.

Pynciau Cysylltiedig