AC Plaid Cymru yn ymddiheuro am dorri côd ymddygiad

  • Cyhoeddwyd
Neil McEvoy

Mae Neil McEvoy wedi ymddiheuro am drafod ymgyrch etholiadau lleol ei blaid mewn cynhadledd i'r wasg yn adeilad y Senedd.

Dyw ACau ddim i fod i ddefnyddio cyfleusterau'r Cynulliad ar gyfer ymgyrchu pleidiol.

Ond ym mis Mawrth fe wnaeth AC Canol De Cymru drafod yr ymgyrch mewn cynhadledd yn un o ystafelloedd briffio'r Cynulliad.

Mae Mr McEvoy bellach wedi cydnabod ei fod wedi torri'r côd ymddygiad wrth wneud hynny.

'Heb ddilyn y rheolau'

Mae pwyllgor safonau'r Cynulliad wedi argymell y dylai Mr McEvoy gael cerydd swyddogol am y digwyddiad.

Daw hynny yn dilyn ymchwiliad gan y comisiynydd safonau, Syr Roderick Evans a ddywedodd fod AC Plaid Cymru wedi "methu â dilyn" y rheolau "wrth beidio â chyfyngu ei ddefnydd o ystafell briffio'r wasg ar 14 Mawrth i'w waith fel Aelod Cynulliad".

Cafodd y gynhadledd i'r wasg ei chynnal yn ystod cyfnod pan oedd Mr McEvoy wedi'i wahardd o grŵp Plaid Cymru.

Mewn datganiad i'r pwyllgor safonau dywedodd Mr McEvoy ei fod wedi dosbarthu copïau o ddogfen yn y gynhadledd oedd yn cynnwys saith polisi perthnasol ar gyfer yr etholiadau lleol, gan ddweud eu bod hefyd yn berthnasol i'w waharddiad.

Ychwanegodd: "Doedd hyn ddim yn briodol. Rydw i'n derbyn fod hynny wedi torri'r côd ymddygiad."

Cafodd Neil McEvoy ei ethol yn Aelod Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 2016.

Cyn hynny roedd yn gynghorydd yn ardal Tyllgoed yng Nghaerdydd, ac fe gafodd ei ailethol i'r rôl honno yn yr etholiadau lleol eleni.