Dod i adnabod cystadleuwyr Dysgwr y Flwyddyn 2017

Cyhoeddwyd

Wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn bydd enillydd Dysgwr y Flwyddyn 2017 yn cael ei gyhoeddi. Pedwar sydd wedi dod i'r brig.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn eu holi i ddod i'w hadnabod yn well.

Hugh Brightwell

Disgrifiad, Mae Hugh Brightwell wedi cael cyfle i ymarfer ei Gymraeg yn ei siop leol

Mae Hugh Brightwell yn dod o Ellsmere Port yng Nglannau Mersi, ac mae'n dweud ei fod o a'i wraig ddechrau dysgu Cymraeg er mwyn bod yn gwrtais wrth ymweld â Chymru.

Yn ôl Hugh, mae angen magu balchder mewn Cymreictod a'r Gymraeg ymysg pobl ifanc ac yn eu harddegau, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae'r iaith yn wan.

Ei hoff air Cymraeg yw 'heddwas' - "does' na ddim sŵn caled yn y gair".

Daniela Schlick

Disgrifiad, Daniela yn sôn am yr hyn sydd wedi ei helpu i ddysgu Cymraeg

Ym Mhorthaethwy ar Ynys Môn y mae Daniela Schlick yn byw, ac mae'n dod o'r Almaen yn wreiddiol.

Fe wnaeth hi syrthio mewn cariad â Chymru a'r iaith, meddai, a phenderfynu mynd ati i'w ddysgu.

Mae'n dweud bod cael Cymry Cymraeg sydd yn fodlon siarad Cymraeg gyda hi heb droi i'r Saesneg yn help mawr wrth iddi ddysgu'r iaith.

Richard Furniss

Disgrifiad, Mae Richard eisiau gweld mwy o gyfleoedd i ddysgu'r iaith tu allan i oriau gwaith

Un o Langefni ar Ynys Môn ydi Richard Furniss, ond yn ardal Croesoswallt dros y ffin y cafodd ei eni a'i fagu.

Cafodd flas ar yr iaith yn ystod sesiwn ym Mhrifysgol Bangor, a mwynhau cymaint nes iddo benderfynu parhau i ddysgu.

Mae'n dweud fod ei wraig a fo wedi cael tipyn o help yn eu hymdrechion i ddysgu Cymraeg wrth wrando ar Radio Cymru a gwylio rhaglenni S4C.

Emma Chappell

Disgrifiad, Mae Emma yn dweud bod lleiafrif ddim yn gefnogol i'w hymdrechion i ddysgu'r iaith

O Ddeiniolen yng Ngwynedd y mae Emma Chappell yn dod, ac mae'n dweud iddi gael ei hysbrydoli i ddysgu Cymraeg gan ei phartner, Arwel.

Mae'n dweud bod adnoddau ar-lein, gan gynnwys apiau a gwefannau, wedi bod o help mawr iddi wrth fynd ati i ddysgu'r iaith.

Mae hefyd yn credu fod angen i ddysgwyr allu teimlo eu bod yn gallu siarad y Gymraeg heb gael eu beirniadu.

Bydd enillydd cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn cael ei gyhoeddi ddydd Mercher 9 Awst yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Y beirniaid eleni yw Jenny Pye, R Alun Charles a Nia Roberts.