Arweinyddiaeth UKIP: 'Etholwyr wedi blino' medd AC y blaid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
David Rowlands AC oedd yn cadeirio'r drafodaeth yng Nghasnewydd ac fe eglurodd mai am fod 'etholwyr wedi blino' oedd y rheswm am gynulleidfa mor fechan

Dim ond 20 aelod o UKIP oedd yn bresennol yng Nghasnewydd nos Iau yn gwrando ar bedwar darpar ymgeisydd ar gyfer arweinyddiaeth y blaid yn siarad.

Wrth gynnig eglurhad am y gynulleidfa fechan dywedodd cadeirydd y drafodaeth, yr Aelod Cynulliad David Rowlands, bod etholwyr "wedi blino".

Yn dilyn etholiad cyffredinol trychinebus i'r blaid mae UKIP yn chwilio am arweinydd newydd am y trydydd tro o fewn blwyddyn.

Credir bod deg o aelodau wedi dweud yr hoffen nhw arwain y blaid ond dim ond pedwar ohonyn nhw oedd yn bresennol yng Nghasnewydd sef David Allen, Ben Walker, David Kurten ac Anne Marie Waters.

Mae Ms Waters wedi'i beirniadu am ei daliadau gwleidyddol dadleuol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Anne Marie Waters wedi dweud ei bod yn disgwyl i'r blaid ei hatal rhag sefyll

Mae hi wedi disgrifio Islam fel crefydd "dieflig" ac mae ganddi gysylltiadau gyda mudiadau eithafol asgell dde.

Cyn i'r digwyddiad ddechrau dywedodd Mr Rowlands ei fod e'n amau a fydd pwyllgor gwaith UKIP yn caniatáu i Ms Waters sefyll fel ymgeisydd achos bod ei safbwyntiau hi'n "rhy eithafol".

Mae'r blaid ar fin cychwyn ar broses o fetio'r darpar ymgeiswyr cyn llunio rhestr derfynol.

Dywedodd Ms Waters wrth BBC Cymru ei bod hi'n disgwyl i'r blaid ei hatal rhag sefyll. Fe ddywedodd hi wrth y gynulleidfa: "Dydw i ddim yn eithafwr, dydw i ddim yn hiliol, dydw i ddim yn ffasgydd".

Bydd enw arweinydd newydd UKIP yn cael ei gyhoeddi yng nghynhadledd flynyddol y blaid yn Torquay fis Medi.