Ail-greu Gwledd Gwyddno yn Aberystwyth mewn gŵyl newydd

Cyhoeddwyd

Bydd gŵyl awyr agored newydd, sydd wedi bod yn cael ei chynnal yn Aberystwyth dros y pythefnos diwethaf, yn cyrraedd ei phenllanw ddydd Sadwrn wrth i hanes Cantre'r Gwaelod gael ei ail-greu.

Mae Gŵyl Yr Hen Linell Bell, a gafodd ei henw o englyn enwog Dewi Emrys i'r Gorwel, wedi bod yn llwyddiant ysgubol, medd cwmni Arad Goch - y cwmni a fu'n trefnu'r gweithgareddau.

Nod yr ŵyl yw "dathlu ein tref, ein sir a'n harfordir a gwneud hynny drwy seilio'r digwyddiadau ar chwedl Cantre'r Gwaelod".

'Adlais o hanes'

Penllanw'r ŵyl yw gwledd Gwyddno a fydd yn ail-greu'r wledd a arweiniodd at foddi Cantre'r Gwaelod.

Dywedodd Carwyn Blayney, rheolwr marchnata Arad Goch: "Ddydd Sadwrn, bydd castell tywod yn cael ei greu gan beiriannau tu ôl i'r bandstand ac ry'n ni'n gobeithio bydd y llanw sydd i'w ddisgwyl am 8.30pm yn golchi'r castell i ffwrdd ac fe fydd hyn i gyd yn adlais o hanes Gwyddno yn gadael y dŵr i mewn i Gantre'r Gwaelod.

Ffynhonnell y llun, Arad Goch
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyfle i bobl wledda tra'n gwylio perfformiadau byw ar y prom

"Ar y prom bydd bwrdd hir Gwyddno - ac arno yr holl addurniadau sydd wedi cael eu creu yn y gweithdai gydol y pythefnos."

Ychwanegodd: "Bydd tipyn o buzz ar y prom, llu o faneri a bydd corau, grwpiau dawns ac eraill yn perfformio hanes Cantre'r Gwaelod wrth i bobl fwyta."

Dros y misoedd diwethaf mae nifer o grwpiau yn Aberystwyth a'r cyffiniau wedi bod yn dysgu dawns fawreddog sydd wedi'i chreu gan artistiaid lleol.

Yn ystod y pythefnos mae nifer o gigs wedi'u cynnal yn y bandstand newydd ac y mae nifer o gwmnïau theatr o Gymru a thu hwnt wedi bod yn perfformio.

Ffynhonnell y llun, Arad Goch
Disgrifiad o’r llun,
Er bod y tywydd ddim wedi bod yn ffafriol bob diwrnod mae rhan fwyaf o'r perfformiadau wedi gallu digwydd gan gynnwys y 'gwylanod' yma o gwmni syrcas No Fit State

Cyfle i wirfoddoli

Yn eu plith cwmni syrcas stiltio No Fit State a fu'n cerdded y prom fel gwylanod ac "roedd rhai yn trio eu bwydo."

"Be sy' 'di bod yn neis yw gweld ymwelwyr yn dod i'r prom ac yn edrych ar y perfformiadau yma, ac ymuno â'r gweithdai hefyd. Ni 'di cael cymaint o gefnogaeth, mae di bod yn grêt," meddai Carwyn Blayney.

"Ni di gorfod newid ambell beth, achos y tywydd, ond ar y cyfan ni wedi gallu cadw at yr amserlen, ac mae'r holl weithdai 'di bod yn llawn, beth bynnag yw'r tywydd, sydd wedi bod yn ffantastig."

Mae'r wŷl hefyd wedi bod yn gyfle i wirfoddolwyr gael profiad ym maes perfformio.

Ffynhonnell y llun, Arad Goch
Disgrifiad o’r llun,
Fel rhan o'r ŵyl mae pobl wedi bod yn ysgrifennu cant o eiriau am Aberystwyth

Un ohonynt yw Owain Gruffydd sydd newydd orffen ei arholiadau TGAU yn Ysgol Penweddig.

Dywedodd: "Dwi di cael cymaint o brofiadau gwahanol drwy wirfoddoli gyda'r Wŷl. Dechreuais i drwy baratoi taflenni, a ddydd Mawrth ges i berfformio gyda chwmni proffesiynol."

Mae'r ŵyl yn cael ei hariannu gan Cynnal y Cardi, Cyngor Tref Aberystwyth, Cyngor Sir Ceredigion, Aberystwyth ar y Blaen, Ras yr Iaith a Chyngor Celfyddydau Cymru.

"Mae'r ŵyl yn sicr yn agor drysau newydd ac yn gynsail ar gyfer y dyfodol," meddai'r trefnwyr.

Pynciau Cysylltiedig