Sut wnaeth Cymru synnu'r byd yng nghamp y marathon?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad, Mae Josh Griffiths yn edrych ymlaen at y ras

Ddydd Sul bydd dau Gymro yn rhedeg marathon y dynion ym Mhencampwriaeth Athletau'r Byd am y tro cyntaf.

Cymhwyso ym mis Ebrill wnaeth Josh Griffiths, sy'n 23, a hynny ar ôl rhedeg ei farathon cyntaf erioed yn Llundain.

Y nod bryd hynny oedd gwneud y ras mewn llai na dwy awr 16 munud, yr amser cymhwyso yng Nghymru ar gyfer y Gemau Gymanwlad.

"Pan nes i redeg mewn dwy awr 14 munud a churo'r holl ddynion, odd e'n annisgwyl i fi. Nes i synnu lot o bobl a fi fy hunan," meddai.

Troi'n broffesiynol?

Fe olygodd ei amser mai ef oedd y Prydeiniwr cyntaf i gwblhau Marathon Llundain eleni ac roedd haid o newyddiadurwyr eisiau dod i wybod mwy am y Cymro ifanc.

Mae'n cyfaddef ei bod hi wedi cymryd ychydig o wythnosau iddo sylweddoli'r hyn roedd wedi cyflawni.

Ei fwriad ar ôl y ras oedd mynd yn ôl i weithio a pharhau i redeg yn ei amser sbâr.

"Mae pethau wedi newid ers hynny a nawr dw i'n gobeithio dod yn athletwr llawn amser," meddai Josh Griffiths sydd yn rhan o glwb rhedeg y Swansea Harrier.

Doedd ganddo ddim hyfforddwr ar gyfer ei farathon cyntaf a does ganddo ddim bwriad cael un ar gyfer y dyfodol chwaith.

Disgrifiad o’r llun, Gobaith Andrew Davies yw gwneud marathonau yn y mynyddoedd yn y dyfodol

"Dw i'n hyfforddi fy hun. Mae gen i radd meistr hyfforddi chwaraeon a dw i'n gwneud lot o ddarllen felly dw i'n deall yr hyn dw i'n trio cyflawni.

"Dw i'n meddwl bod lot o bobl yn cymhlethu pethau mwy na sydd angen- chi jest angen mynd allan a rhedeg."

Scrappy y ci sydd yn cadw cwmni Andrew Davies pan mae allan yn hyfforddi ar fryniau canolbarth Cymru.

Mae'r gŵr 37 oed yn dysgu pobl ifanc mewn coleg ac yn mynd i redeg cyn ac ar ôl ei ddosbarthiadau gyda'r ci.

Rhedeg gyda'r ci

"Mae wrth ei bodd dod gyda fi. Mae'n rhedeg pum milltir ar y mwyaf. Mae'n bartner hyfforddi da fel arfer- er mai hi yn hoffi cwrso defaid!"

Bum wythnos gafodd o i baratoi ar gyfer y marathon, gan gymryd lle Robbie Simpson oedd wedi ei anafu yn nhîm Prydain.

Disgrifiad, Mae Andrew Davies wedi gorfod hyfforddi yn ddwys mewn cyfnod byr ar gyfer y marathon

Mae wedi gorfod rhedeg sawl milltir, "tua 100 milltir bob wythnos am dair wythnos ond wedyn 85 milltir" ers hynny.

Roedd yn hwyr yn dechrau rhedeg marathon, gan dreulio degawd yn chwarae pêl droed i dîm Caersws oedd adeg hynny yn rhan o gynghrair Cymru.

Fe enillodd y tîm gwpan Cynghrair Cymru dair gwaith a hyd yn oed chwarae yn Ewrop cyn iddo benderfynu canolbwyntio ar y rhedeg yn 2007.

"O'n i jest yn neud o i ddechrau er mwyn cadw yn heini.

Disgrifiad o’r llun, Dyw Josh Griffiths heb newid llawer ar y rhaglen hyfforddi y defnyddiodd ar gyfer ei farathon gyntaf ym mis Ebrill

"Ond wrth i bethau fynd yn fwy difrifol, dw i wedi bod yn trio gwella fy amseroedd, cyflymu ychydig ac yn y pendraw y bonws ydy mynd i ychydig o bencampwriaethau mawr."

Yn y Gemau Gymanwlad yn 2014 fe gynrychiolodd Andrew Davies ei wlad ond dyma'r tro cyntaf iddo redeg ym Mhencampwriaethau'r Byd.

Gobaith Josh Griffiths yw gorffen mewn safle da yn y ras ddydd Sul.

'Cefnogi ein gilydd'

"Yn marathon Llundain, na gyd o fi yn anelu ato fe oedd yr amser, lle nawr na gyd fi yn anelu ato yw'r position. Fi jest moen gorffen mor uchel lan a fi'n gallu."

Mae Andrew Davies yn falch o fod yn rhedeg wrth ymyl Cymro arall ac yn credu y gallai fod o fudd iddo.

"Yn y Gemau Gymanwlad yng Nglasgow, o'n i yn teimlo mod i yno jest i wneud y niferoedd. Ond y tro yma dw i eisiau cystadlu.

"Fe fyddwn ni yn cefnogi ein gilydd. Falle nawn ni ddyfeisio cynllun gyda'n gilydd, gweithio gyda'n gilydd a gobeithio gwneud yn dda ar y diwrnod."

Pynciau Cysylltiedig