Sut i greu... penwisg blodau

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Heb os, un o ddefodau mwyaf poblogaidd a lliwgar seremonïau Gorsedd y Beirdd yw y ddawns flodau.

Mae merched oedran ysgol gynradd ardal yr Eisteddfod yn dawnsio yng nghylch yr orsedd ac ar lwyfan y brifwyl i anrhydeddu'r prifardd, ac yn ddigon o sioe gyda'u penwisgoedd o flodau gwyllt y maes.

Ydych chi eisiau edrych mor ddel â nhw? Mae dwylo medrus Cymru Fyw yma i'ch helpu chi i greu un eich hun!

Disgrifiad, Sut i greu eich penwisg blodau eich hun

Byddwch angen:

 • Tâp gwyrdd
 • Siswrn tocio
 • Weiren garddio
 • Siswrn
 • Rhuban
 • Gwyrddni
 • Blodau bach*
 • Blodau lliwgar*
 • Un blodyn mawr*

* Gallwch ddefnyddio blodau go iawn (fel merched y ddawns flodau) neu flodau ffug

 1. Mae angen digon o'r weiren i fynd o amgylch eich pen dair gwaith
 2. Gwnewch siâp cylch gyda'r weiren
 3. Torrwch y tâp gwyrdd yn stribedi bychain
 4. Defnyddiwch y tâp i gadw'r weiren at ei gilydd er mwyn creu ffrâm gadarn i'r penwisg
 5. Torrwch y gwyrddni, y blodau bach, a'r blodau lliwgar gan gadw'r coesau yn hir
 6. Ychwanegwch y gwyrddni at y weiren a'u rhoi yn sownd gyda'r tâp nes bod y ffrâm bron wedi ei gorchuddio i gyd
 7. Yna ychwanegwch y blodau bach, y blodyn mawr a'r blodau lliwgar at y ffrâm, er mwyn creu penwisg llawn lliw
 8. Yn olaf, ychwanegwch y rhuban drwy ei lapio yn dynn o amgylch y weiren sydd dal yn y golwg a defnyddio'r tâp i'w gadw yn ei le

Nawr, y cwbl rydych chi angen ei wneud yw ymarfer y ddawns...!

Pynciau Cysylltiedig