Lluniau'r Steddfod: Dydd Llun // The Eisteddfod in pictures: Monday

  • Cyhoeddwyd

Diwrnod y Coroni, diwrnod urddo aelodau newydd i Orsedd y Beirdd, a diwrnod yn llawn cystadlu yn y Steddfod. Iolo Penri o Gaernarfon yw ffotograffydd gwadd y diwrnod ar Cymru Fyw.

Am fwy o'r Eisteddfod, ewch i'n hadran arbennig ar Cymru Fyw.

The Crowning ceremony and a first glimpse of the Gorsedd proceedings at the National Eisteddfod of Anglesey.Our guest photographer on Monday is Iolo Penri, from Caernarfon.

You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Pwll o ddŵr ar ôl y glaw trwm - ond mae'r awyr las yn addo tywydd gwell. // Yesterday's torrential downpours leave their mark on the Maes.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Roedd welis yn angenrheidiol heddiw. // Wellies and walking boots were de rigueur for festival goers today.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Gwerth straffaglu â'r mwd i weld seremoni drawiadol Cylch yr Orsedd. // It was worth wading through the mud to get to the colourful and dramatic Gorsedd of the Bards ceremony - one of the highlights of the National Eisteddfod.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Robin McBryde, Ceidwad y Cledd. Gan ei fod yn gleddyf heddwch, nid yw byth yn cael ei ddadweinio'n llwyr. // The unsheathing of the Grand Sword is one of the Eisteddfod's most imposing sights. It is also among the oldest of the Gorsedd rituals. However, as a symbol of peace, the sword is never fully unsheathed.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
"Sefydliad ynddi hi ei hun!". Roedd Linda Brown o Theatr Bara Caws ymysg y rhai gafodd eu hurddo eleni. // Gorsedd members, known as druids, include poets, writers, musicians, artists and others who have made a distinguished contribution to the Welsh nation, the language, and its culture.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Y gyflwynwraig Josie D'Arby wrth ei bodd yng nghwmni'r Orsedd. // It's television presenter Josie D'Arby's first visit to the National Eisteddfod, despite competing in local 'eisteddfodau' as a child.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Cwtch bach i Carwyn John! // A celebratory 'cwtch' .
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r aelodau sy'n gwisgo gwyrdd yn arbenigo ym myd y celfyddydau. Gall hynny ddigwydd er anrhydedd, trwy radd neu drwy arholiad. // Gorsedd members who wear green specialise in the arts.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Sanau amryliw. // Stripy socks
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Enillwyr prif wobrau'r Eisteddfod sy'n gwisgo'r wisg wen. Mae Ann Catrin Evans yn gyn enillydd medal aur yn y celfyddydau. // White robes are worn by winners of the main Eisteddfod prizes.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl cystadlu ar lwyfan y Pafiliwn llynedd, dyma Helena Jones yn cael ei hurddo eleni - a hithau'n 100 oed. // At 100 years of age, Helena Jones, from Brecon, was accepted into the Gorsedd.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Hunlun! // Eisteddfod selfie
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Ydy Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn cefnogi pleidlais i bobl ifanc? // What do they say about politicians and babies? Wales's First Minister Carwyn Jones looks for support among the younger generation.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Merched y dawns flodau yn seremoni'r Cadeirio. // The flower girls in the Crowning ceremony.
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Bardd buddugol yr Eisteddfod, Gwion Hallam. // Winning bard Gwion Hallam.