Apêl o'r newydd i ganfod mam babi safle bysiau Tywyn

Babi Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gwneud apêl o'r newydd i ddod o hyd i fam merch fach gafodd ei darganfod mewn safle bws yn Sir Conwy yr wythnos diwethaf.

Cafodd y ferch newydd-anedig ei chanfod gan aelod o'r cyhoedd ger tafarn y Magpie and Stump yn Nhywyn fore Mawrth, 11 Gorffennaf.

Mae'r heddlu wedi rhyddhau lluniau o'r ferch, sydd bellach wedi ei rhoi dan orchymyn gofal dros dro gan Gyngor Conwy.

Dywedodd Helen Douglas ar ran yr heddlu bryd hynny: "Rydym yn poeni am iechyd mam y ferch fach ac yn apelio arni i gysylltu â mi, Helen, ar 07835 92378.

"Yn yr un modd, os ydych chi'n ffrind, perthynas neu'n gymydog i'r fam, gallwch gysylltu â mi ar yr un rhif.

"Rydym eisiau sicrhau fod y fam yn cael y gofal meddygol sydd ei angen arni."

Mae'r llu yn dweud y dylai unrhyw un arall sydd â gwybodaeth allai helpu'r heddlu i adnabod i fam gysylltu â nhw ar 101, gan ddefnyddio'r cyfeirnod V103529.

Straeon perthnasol