Bwlio: 'Angen cysondeb ar draws Cymru'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Strategaeth bwlio: 'Angen cysondeb ar draws Cymru'

18 Gorffennaf 2017 Diweddarwyd 09:37 BST

Mae angen gweddnewid radical ar y modd y mae bwlio mewn ysgolion yn cael ei gofnodi a'i daclo, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru.

Fe ddywed Sally Holland bod rhai ysgolion yn gyndyn o fynd i'r afael â'r mater oherwydd pryder y bydd yr ysgol yn cael enw drwg.

Dywedodd wrth BBC Cymru bod angen "cysondeb ar draws Cymru" fel bod "pob plentyn yn cael yr un profiad" pan mae angen mynd i'r afael â bwlio.