Teyrngedau yn cael eu rhoi i Elwyn Hogia'r Wyddfa

Hogia'r Wyddfa Image copyright S4C
Image caption Cofio Elwyn y baswr, sydd yn cael eu weld yma ar y chwith

Yn 79 oed bu farw Elwyn Wilson Jones o Lanberis - baswr enwog y grŵp poblogaidd Hogia'r Wyddfa.

Ers ei farw dydd Sadwrn mae pobl wedi bod yn cofio am y gŵr â'r "llais dwfn godidog".

Un a oedd yn ffrind agos iddo ac yn canu gydag ef yn Hogia'r Wyddfa oedd Arwel Jones.

Wrth rannu ei atgofion gyda Cymru Fyw dywedodd: "Newyddion hynod o drist - ro'n i gydag e neithiwr ac yn gweld e rywfaint gwell, a sioc fawr oedd clywed bore 'ma ei fod wedi'n gadael ni.

Cymydog a ffrind oes

"Doedd neb wrth gwrs yn ei adnabod e fel Elwyn Wilson Jones - Elwyn Llanbêr oedd o i bawb. Ro'n i ag o yn gymdogion bore oes yn Llanbêr ac ry'n ni wedi bod yn ffrindiau ers dyddiau mebyd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Arwel Jones sy'n cofio ei gyfaill, Elwyn

"Doedd Elwyn erioed wedi symud o'r ardal. Arferai weithio yn amgueddfa chwarel Dinorwig. Rownd y gornel i ni roedd Myrddin a Viv yn byw - aelodau eraill Hogia'r Wyddfa.

"Digwydd dod at ein gilydd 'nathon ni a chanfod bod ein lleisiau ni yn asio," ychwanegodd Arwel.

"Triawd yr Wyddfa o'n ni i ddechrau - Elwyn, Myrddin a fi ac yna mi ddaeth Richard a Viv atom i gyfeilio.

"Roedd llais bendigedig gan Elwyn - llais unigryw a byddai pawb trwy Gymru yn gofyn o hyd lle mae'r baswr. Fe allai Elwyn fod wedi dilyn gyrfa yn y byd canu ond na'th o ddim.

Diwedd cyfnod

"Fo oedd canolbwynt y criw. Fo fuaswn i'n dweud oedd y cymdeithaswr gorau ohonom - mi allai o siarad ag unrhyw griw neu gynulleidfa.

Image caption Bu Hogia'r Wyddfa yn diddanu cynulleidfaoedd ledled Cymru am ddegawdau

"Mae'n drist meddwl ei fod wedi mynd - diwedd cyfnod.

"Roedd o'n rhan o'n steil unigryw ni o ganu - sef canu barddoniaeth beirdd enwog a phoblogaidd megis Williams Parry, Parry-Williams a Cynan - mi roddon ni stamp ein hunain ar bethau.

"Mae'n chwith meddwl ei fod wedi mynd."

Amgueddfa lechi Llanberis

Wrth siarad ar raglen Dewi Llwyd ar Radio Cymru fore Sul fe roddodd Dafydd Roberts, Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis, deyrnged i'r baswr.

"Fe fyddai'n cofio yn annwyl iawn am Elwyn, mae'n ddrwg gen i glywed am ei farwolaeth o," meddai.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dafydd Roberts yn cofio Elwyn Jones ar raglen Dewi Llwyd

"Mi oedd Elwyn wrth gwrs yn llinach y teulu, yn dod i'r amgueddfa lechi, ei dad o, y diweddar Huw Richard Jones yn brif beiriannydd olaf yn Chwarel Dinorwig, a fo achubodd gasgliad yr adeilad, sydd bellach yn yr amgueddfa wrth gwrs.

"Mi oedd Elwyn yn falch iawn i ddilyn ôl ei draed yn ôl i'r adeilad, ac yn falch iawn i ddangos crefft y peirianwyr, crefft y moldiwr i'r ymwelwyr.

"Mi oedd yn gyfathrebwr serchog, yn ddyn cefnogol, yn ddyn oedd yn ymdeimlo hanes Dinorwig i'w fôn, ac mi wela'i golli fo yn fawr iawn."