'The Guardian'... yn Gymraeg

ddd Image copyright Elena Cresci/Twitter

Be' sydd wedi digwydd? Pam fod papur enwog 'The Guardian' wedi cael ei ail-fedyddio gydag enw Cymraeg?

Na, dydy'r papur ddim yn ymateb i golofn olygyddol yn The Times a oedd yn feirniadol o strategaeth iaith Llywodraeth Cymru, ond yn hytrach ffarwelio gyda cholofnydd sydd wedi bod yn barod i arddel y Gymraeg pan mae'r cyfloedd wedi codi.

Mae Elena Cresci, sydd hefyd yn gyflwynydd ar Hansh, gwasanaeth digidol S4C, yn gadael y papur am swydd newydd yn Channel 4.

Ers degawdau lawer mae hi wedi bod yn draddodiad i bapurau newydd ffugio tudalennau blaen (yn fewnol!) a'u cyflwyno fel rhodd i newyddiadurwyr sy'n ymadael.

I'r rhai ohonoch chi sy'n gyfarwydd gyda chyfraniadau Elena ar Hansh a chyn hynny, Sianel Pump, mi fyddwch yn gwybod am ei hoffter o memes. Yn amlwg, mae'r ci yn y llun yn drist iawn bod Elena yn symud i borfeydd newydd.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r newyddiadurwraig o Fro Morgannwg lwyddo i ddylanwadu ar iaith The Guardian. Yn ystod rhediad llwyddiannus pêl-droedwyr Cymru yn Ewro 2016 roedd Elena yn blogio yn fyw yn y Gymraeg i'r papur.

Fydd yna fwy o Gymraeg ar Channel 4 yn y dyfodol, felly, tybed?

Image caption Blog yn y Gymraeg ar 'The Guardian'? Cefn y rhwyd!