Uned ambiwlans 'yn barod' i ymateb i ymosodiad terfysgol

Fe gafodd uned HART ei sefydlu bum mlynedd yn ôl
Image caption Fe gafodd HART ei sefydlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr bum mlynedd yn ôl

Bum mlynedd ers ei sefydlu, mae uned ambiwlans arbenigol yn dweud eu bod "yn barod" i ymateb os bydd ymosodiad terfysgol yng Nghymru.

Cafodd y Tîm Ymateb Mewn Ardaloedd Peryglus (HART), sy'n rhan o Wasanaeth Ambiwlans Cymru, ei sefydlu i ymateb i alwadau ble mae nifer wedi'u hanafu'n ddifrifol.

Mae'r uned hefyd yn gallu ymateb i alwadau sy'n ymwneud â llifogydd a digwyddiadau cemegol ac ymbelydrol.

Yn ôl y tîm, sydd wedi ymateb i nifer o ddigwyddiadau dros y pum mlynedd diwethaf, maen nhw wastad yn addasu eu hyfforddiant.

Dysgu gwersi

Cafodd HART ei sefydlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ond mae posib iddyn nhw ymateb i ddigwyddiad unrhyw le yng Nghymru.

Roedden nhw'n bresennol mewn llifogydd yn Aberystwyth a'r Rhyl, ac roedden nhw'n gyfrifol am drefnu uwch-gynhadledd NATO yng Nghasnewydd yn 2014 a rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd.

Yn ddiweddar, mae'r tîm - sydd â 42 aelod yn gweithio mewn timau o chwech - wedi bod yn dysgu gwersi gan gydweithwyr wnaeth ymateb i ymosodiadau terfysgol ym Manceinion, Llundain a thân tŵr Grenfell.

Image caption Mae'r tîm yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau ffug fel rhan o'i hyfforddiant

Fe allai timau fod ar y ffordd i ddigwyddiad o fewn munudau, gydag arweinwyr yn monitro galwadau brys yn gyson rhag ofn bydd sgiliau HART ei hangen ar yr alwad.

Dywedodd Gavin Quinn, sy'n arweinydd tîm clinigol gyda HART: "O bersbectif meddygol, mae'n tawelu meddyliau'r cyhoedd i wybod bod tîm proffesiynol wedi'i hyfforddi i ymateb i ddigwyddiadau tebyg.

"Rydym wedi cael ambell i wrthdrawiad difrifol ar y ffyrdd, digwyddiadau cemegol mewn canolfannau hamdden a nifer o ddigwyddiadau eraill".

Mae Keith Ellingham yn gweithio fel parafeddyg a dywedodd: "Beth wnaeth fy nenu i i'r swydd oedd yr elfen gorfforol... fe allwn ymateb i unrhyw beth, boed dan ddŵr, adeiladau wedi dymchwel, llefydd cyfyng neu weithio o uchder.

"O ran terfysgaeth, mae HART yn barod. Os yw hyn yn digwydd yng Nghymru fe fyddwn yn barod i ymateb".