Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes, Dawns a'r Tŷ Gwerin // Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes, Dance and Tŷ Gwerin

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes, Dawns a'r Tŷ Gwerin

Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes, Dance and Tŷ Gwerin

Dydd Sadwrn 5 Awst / Saturday 5 August

Pagoda

Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans - (58) / Accompanying on the Piano - Eleri Evans Memorial Competiton (58)

Anne Collard

Dawns

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i ran dan 12 oed (103) / Individual Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 (103)

1. Gwen Rowley

2. Kayleigh Wallis

3. Lucy Morgan-Williams

Dawns Greadigol/Cyfoes i Bâr (101) / Creative/Modern Dance Pair (101)

1. Caitlin ac Elin

2. Lia ac Anya

3. Lowri a Jodie

Tŷ Gwerin

Unawd ar unrhyw Offeryn Gwerin (10) / Solo on any Folk Musical Instrument (10)

1. Osian Gruffydd

2. Heledd Davies

3. Cadi Glws Davies

Y Babell Lên

Talwrn y Beirdd / Poetry contest

Y Glêr

Pagoda

Unawd Telyn dan 16 oed (79) / Harp Solo under 16 (79)

1. Huw Boucher

2. Mariel Havard Griffiths

3. Heledd Wynn Newton

Unawd Llinynnau dan 16 oed (76) / Strings Solo under 16 (76)

1. Gwydion Rhys

2. Rhys Wynn Newton

3. Felix Llywelyn Linden

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (75) / Woodwind Solo under 16 (75)

1. Cesia Rees

2. Nanw Haf Llwyd

3. Christopher Sabisky

Unawd Piano dan 16 oed (77) / Piano Solo under 16 (77)

1. Glesni Rhys Jones

2. Gwydion Rhys

3. Medi Morgan

Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed (78) / Brass solo under 16 (78)

1. Deio Llyr

2. Ela Haf Williams

3. Glyn Porter

Pagoda

Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed (73) / Harp Solo 16-19 yrs (73)

1. Nest Jenkins

2. Elain Rhys

3. Aisha Palmer

Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed (71) /Piano Solo 16-19 yrs (71)

1. Elias Ackerley

2. Tomos Wynn Boyles

3. Julian Gonzales

Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed (69) / Woodwind Solo 16-19 yrs (69)

1. Bryn Mir Williams

2. Lleucu Parri

3. Rachel Marie Franklin

Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed (72) /Brass Solo 16-19 yrs (72)

1. Gabriel Tranmer

2. Kirsten Macdonald

3. Owain Llestyn

Pagoda

Unawd Piano 19 oed a throsodd (64) /Piano Solo 19 yrs and over (64)

1. Gwenno Glyn

2. Anne Collard

3. Mike Vasmer

Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd (62) /Woodwind Solo 19 yrs and over (62)

1. Enlli Parri

2. Nicholas Sabisky

3. Timothy Petts

Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd (63) /Strings Solo 19 yrs and over (63)

1. Bethan Allmand

2. Mabon Llyr

3. Chris Roberts

Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd (65) / Brass Solo 19 yrs and over (65)

1. Merin Rhyd

2. Peter Cowlishaw

3. Calum Macdonald

Unawd Telyn 19 oed a throsodd (66) / Harp Solo 19 yrs and over (66)

1. Glain Dafydd

2. Manon Browning

3. Mared Pugh-Evans

Tŷ Gwerin

Props ar y pryd (97) / Props improvisation (97)

1. Tudur a Gethin

2. Morus a Iestyn

3. Cadi, Erin a Meg

Stomp Cerdd Dant / Cerdd Dant battle

Esyllt a Catrin

Maes D

Cân (121) / Solo (121)

Sgets (124) / Sketch (124)

Theatr

Drama Fer Agored (112) / Open short play (112)

1. Cwmni Drama Uwchaled

2. Clwb Ffermwyr Ifanc Bodedern

3. Y Bangoriaid

Actor gorau cystadleuaeth 112 (113) / Best actor in competition 112 (113)

Lois Mererid Williams

Cyfarwyddwr gorau cystadleuaeth 112 (114) / Best director in competition 112 (114)

Trebor Edwards

Pynciau Cysylltiedig