Canlyniadau Dydd Sadwrn 12 Awst // Results for Saturday 12 August

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 12 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 12 August and clips of the competitions.

Grŵp Offerynnol Agored (Cystadleuaeth 59) / Instrumental Group - Open (Competition 59)

disgrifiadGrŵp Offerynnol Agored (59) / Instrumental Group - Open (59)

1. A5

2. Enlli, Awen a Lleucu

3. Ensemble Chwyth Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Unawd Lieder/Cân Gelf dros 19 oed (42) / Lieder/Art Song Solo over 19 yrs (42)

disgrifiadUnawd Lieder/Cân Gelf dros 19 oed (42) / Lieder/Art Song Solo over 19 yrs (42)

1. Sioned Llewelyn

2. John Ieuan Jones

3. Eiry Price

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

disgrifiadEisteddfod Genedlaethol 2017: Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4)

Edryd Williams

Dawns Stepio i Grŵp (91) / Step Dance Group (91)

disgrifiadDawns Stepio i Grŵp (91) / Step Dance Group (91)

1. Dawnswyr Talog

2. Clocswyr Garmon

3. Clocswyr Conwy

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

disgrifiadUnawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

1. Glesni Owen

2. Trefor Puw

3. Huw Harvey

Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (89) / Welsh National Folk Dance Society Prize (89)

disgrifiadTlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (89) /

1. Dawnswyr Môn

2. Dawnswyr Twrch Trwyth

3. Dawnswyr Talog

Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (29) / Male Voice Choir with more than 20 members (29)

disgrifiadCôr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (29) / Male Voice Choir more than 20 members

1. Côr Meibion Machynlleth

2. Côr Meibion Bro Aled

3. Côr Meibion Caernarfon

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (92) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (92)

disgrifiadDeuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (92) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (92)

1. Daniel ac Osian

2. Cerian, Cadi a Tomos

3. Branwen ac Elwyn

Unawd yr Hen Ganiadau dros 19 oed (43) / Welsh Song Solo over 19 yrs (43)

disgrifiadUnawd yr Hen Ganiadau dros 19 oed (43) / Welsh Song Solo over 19 yrs (43)

1. Jessica Robinson

2. Treflyn Jones

3. Twm Tegid Brunton

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18) / Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

disgrifiadTriawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18) / Cerdd Dant Trio or Quartet (18)

1. Triawd y Lôn Goed

2. Triawd Nantclwyd

3. Pedwarawd y Dyffryn

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 21 oed (140) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (140)

disgrifiadGwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 21 oed (140) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (140)

1. Carys Bowen

Deuawd o opera, operetta neu oratorio/offeren (44) / Duet from an opera, operetta or oratorio/mass (44)

disgrifiadDeuawd o opera/operetta/oratorio/offeren (44) / Duet from an opera/operetta/oratorio/mass

1. Emyr a Rhiannon

2. Sara Davies ac Erin Gwyn Rossington

3. Kathryn Nash a Meinir Lloyd Jones

Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (40) / David Ellis Memorial Prize - the Blue Riband (40)

disgrifiadGwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (40) / David Ellis Memorial Prize-the Blue Riband

1. Steffan Prys Roberts

Y Gân Gymraeg Orau (33) / Best Welsh Song (33)

Côr Glanaethwy

Côr yr Ŵyl (34)/ Choir of the Festival (34)

Côr Ieuenctid Môn

Pynciau Cysylltiedig