Canlyniadau Nos Wener 11 Awst // Results for Friday evening 11 August

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Nos Wener 11 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Friday evening 11August and clips of the competitions.

Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (Cystadleuaeth 28) / Mixed choir with over 20 members (Competition 28)

disgrifiadCôr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (28) / Mixed choir with over 20 members (28)

1. Côr CF1

2. Côrdydd

3. CODA

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song over 20 members (1)

disgrifiadCôr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song over 20 members (1)

1. Lleisiau'r Nant

2. Côr yr Heli

3. Côr Eifionydd

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

disgrifiadCôr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

1. Lleisiau'r Nant

2. Côr Merched Llangwm

3. Côr yr Heli

Côr Llefaru dros 16 o leisiau (138) / Recitation Choir over 16 members (138)

disgrifiadCôr Llefaru dros 16 o leisiau (138) / Recitation Choir over 16 members (138)

1. Genod Llŷn

2. Parti Marchan

3. Côr Sarn Helen

Pynciau Cysylltiedig