Canlyniadau Dydd Gwener 11 Awst // Results for Friday 11 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau Dydd Gwener 11 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd.

All the results from Friday 11 August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Disgrifiad,

Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Osian Rhys Jones

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed (Cystadleuaeth 61) / Instrumental Blue Riband over 19 yrs old (Competition 61)

Disgrifiad,

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed (61) / Instrumental Blue Riband over 19 yrs old (61)

Glain Dafydd

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake (88) / Lois Blake Memorial Trophy (88)

Disgrifiad,

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake (88) / Lois Blake Memorial Trophy (88)

1. Dawnswyr Talog

2. Dawnswyr Môn

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (139) / Recitation Party with up to 16 voices (139)

Disgrifiad,

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (139) / Recitation Party with up to 16 voices (139)

1. Parti Man a Man

2. Criw y Ddinas

3. Mamau Genod Llŷn

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2) / Folk Song Party up to 20 members (2)

Disgrifiad,

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2) / Folk Song Party up to 20 members (2)

1. Eryrod Meirion

2. Parti'r Cut Lloi

3. Lodesi Dyfed

Unawd Bariton/Bas dros 25 oed (39) / Bass/Baritone Solo over 25 yrs (39)

Disgrifiad,

Unawd Bariton/Bas dros 25 oed (39) / Bass/Baritone Solo over 25 yrs (39)

1. Robert Wyn

2. Erfyl Tomos Jones

3. Treflyn Jones

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party with up to 20 members (16)

Disgrifiad,

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party with up to 20 members (16)

1. Parti Meibion y Gorad Goch

2. Chwiban

3. Parti Pen Barras

Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor dros 25 oed (37) / Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor Solo over 25 yrs (37)

Disgrifiad,

Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor dros 25 oed (37)

1. Rachel Moras

2. Rigby Jones

3. Carys Griffiths-Jones