Canlyniadau Dydd Iau 10 Awst // Results for Thursday 10 August

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Dydd Iau 10 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Thursday 10 August and clips of the competitions.

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Disgrifiad,
Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Heiddwen Tomos

Llefaru Unigol Agored (Cystadleuaeth 141) / Open Solo Recitation (Competition 141)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol Agored (141) / Open Solo Recitation (141)

1. Ciaran Eynon

2. Mared Fflur Harries

3. Nest Jenkins

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

Disgrifiad,
Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

1. Enlli ac Alaw Lloyd Pugh

2. Llinos a Sioned

3. Siwan Mair Edwards a Teleri Mair Jones

Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

Disgrifiad,
Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

1. Steffan Prys Roberts

2. Aled Wyn Thomas

3. Ben Ridler

Unawd Soprano dros 25 oed (36) / Soprano Solo over 25 yrs (36)

Disgrifiad,
Unawd Soprano dros 25 oed (36) / Soprano Solo over 25 yrs (36)

1. Jessica Robinson

2. Sarah Gilford

3. Kate Griffiths

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)

Disgrifiad,
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)

1. Trystan Gruffydd

2. Osian Gruffydd

3. Daniel Calan Jones

Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

Disgrifiad,
Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

1. Nia Rees

2. Lois Glain Postle

3. Enlli Parri

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Disgrifiad,
Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Emma Chappell, Deiniolen

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Disgrifiad,
Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Deri Tomos, Llanllechid, Bangor

Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 25 yrs up to 20 members (3)

Disgrifiad,
Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 25 yrs

1. Parti Dyffryn Clwyd

2. Aelwyd Chwilog

3. Amôr

r Dysgwyr (119) / Learners Choir (119)

Disgrifiad,
Côr Dysgwyr (119) / Learners Choir (119)

1. Criw Bangor

2. Côr Dysgwyr Dewi Sant

3. Côr DAW

Llefaru Unigol dros 16 oed (120) / Solo Recitation over 16 yrs (120)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol dros 16 oed (120) / Solo Recitation over 16 yrs (120)

1. Helen Evans

2. Tyna Olsen

3. Don Martin

Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 25 for up to 20 members (17)

Disgrifiad,
Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 25

1. Parti Dyffryn Clwyd

2. Amôr

3. Parti Mared Ysgol Uwchradd Bodedern

Côr Merched dros 20 mewn nifer (30) / Women's Choir with over 20 members (30)

Disgrifiad,
Côr Merched dros 20 mewn nifer (30) / Women's Choir with over 20 members (30)

1. Lleisiau Mignedd

2. Harmoni

Gwobr Goffa Osborne Roberts (49) / Osborne Roberts Prize (49)

Disgrifiad,
Gwobr Goffa Osborne Roberts (49) / Osborne Roberts Prize (49)

John Ieuan Jones

Pynciau Cysylltiedig