Gwyrdroi penderfyniad am ganolfannau ailgylchu Powys

Ailgylchu Image copyright AFP/Getty Images

Mae cabinet newydd Cyngor Powys wedi gwyrdroi penderfyniad y cabinet blaenorol i gwtogi oriau agor pum canolfan ailgylchu.

Ers mis Ebrill, mae'r canolfannau yn Y Trallwng, Y Drenewydd, Aberhonddu, Cwmtwrch a Llandeglau wedi bod ar agor am dridiau'r wythnos i dderbyn gwastraff mawr.

Ond nawr fe fyddan nhw ar agor bum niwrnod yr wythnos unwaith eto.

Cafodd y gostyngiad mewn oriau agor ei gyflwyno gan y cabinet blaenorol er mwyn gwneud arbedion o £200,000.

Fe dderbyniodd y cyngor 128 o gwynion ynghyd â deiseb ag arni 657 o enwau yn gwrthwynebu'r newid.

Image copyright Thinkstock
Image caption Roedd adroddiadau o fwy o dipio anghyfreithlon yn 2017

Hefyd fe welwyd cynnydd o achosion o adael sbwriel yn anghyfreithlon yn y sir rhwng Ebrill a Mai 2017 o gymharu â'r un cyfnod yn 2016.

Ar ôl ystyried adolygiad o batrwm agor newydd, penderfynodd y cabinet ddydd Mawrth y dylid cynyddu'r nifer o ddyddiau y mae'r canolfannau ar agor yn ôl i bum niwrnod yr wythnos gan gynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul.

Bydd y drefn newydd yn dod i rym ar 1 Medi eleni, a bydd y £100,000 ychwanegol i ganiatáu i hyn ddigwydd yn dod o gronfa wrth gefn y cyngor.

Gwrthododd y cabinet gais i ystyried ailagor canolfan ailgylchu Machynlleth, gafodd ei chau yn Ionawr 2015 er mwyn arbed arian.

Bydd rhaid i bobl yr ardal honno fynd i ganolfan Y Drenewydd sydd 30 milltir i ffwrdd.

Pynciau Cysylltiedig